Samenwerken aan huisvesting kwetsbare groepen in Amsterdam

Samen met de gemeente en een aantal zorgpartijen werken de Amsterdamse corporaties sinds 2016 aan het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. Het afgelopen jaar hebben de corporaties ruim 1800 woningen beschikbaar gesteld voor deze doelgroep. Ymere heeft 437 mensen uit deze doelgroep blij gemaakt met een nieuw thuis. Daarmee hebben we onze taakstelling die we met de gemeente hebben afgesproken waargemaakt. En daar zijn we trots op!

 

Iedereen het recht op deelname aan de samenleving

Amsterdam is een inclusieve stad waar we uit gaan van het recht van elk mens om deel te nemen aan de samenleving. Om dat te bereiken werken de partners (zorgaanbieders, woningcorporaties en de gemeente) gezamenlijk aan versterking van de wijken én aan een integrale aanpak om Amsterdammers met problemen eerder en beter te helpen.

 

Intensieve begeleiding

Onder het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen vallen mensen die uit de Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen komen, statushouders, jeugdzorg jongeren, slachtoffers van huiselijk geweld of mensen met medische en sociale problemen. “Meestal hebben kwetsbare mensen meerdere problemen, waaronder een woonprobleem” vertelt André van Diest, manager Verhuur bij Ymere. “Jaarlijks leveren de woningcorporaties in Amsterdam circa 1800 woningen om mensen uit deze doelgroep een thuis te bieden. Ik ben blij dat we met elkaar deze taakstelling ook dit jaar weer hebben gehaald. We maken met de gemeente en partijen zoals HVO Querido en Vluchtelingenwerk ook werkafspraken over de begeleiding van deze mensen bij het weer zelfstandig gaan wonen. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ze kennis maken met hun nieuwe buren en met de buurt waar ze komen te wonen. We helpen ze om weer goed te landen in de samenleving.”

Nieuwe start

Het afgelopen jaar heeft Ymere er voor gezorgd dat 437 personen of gezinnen, na een hele lastige tijd, weer een thuis hebben gevonden en een nieuwe start kunnen maken als Amsterdammer. 

André van Diest: “Ik ben blij dat we ook afgelopen jaar de huisvesting van kwetsbare groepen weer hebben kunnen waarmaken. En dat de samenwerking met onze partners zo goed verloopt. Samen zorgen we er ook voor dat er voldoende aanbod overblijft voor andere woningzoekenden en voorkomen we dat de huisvesting van de ene groep ten koste gaat van andere groepen.

Wil je meer weten?

Over dit programma of over de werkafspraken die we als partners hebben gemaakt?

Kijk op de website huisvesting kwetsbare groepen

Meer over dit onderwerp:

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox. Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden