Begin 2023 ook een puntensysteem bij toewijzing sociale huurwoningen

De voorbereidingen van een nieuw systeem voor toewijzing van sociale huurwoningen zijn gestart. Met dit nieuwe systeem is wachttijd (inschrijfduur) niet meer het enige criterium, maar gaan ook zogenaamde situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. De websites van WoningNet en Woonmatch worden daarvoor aangepast. Ook komt er een digitaal loket bij de gemeenten voor de aanvraag van situatiepunten.

 

Het nieuwe systeem

In het nieuwe systeem moeten mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen. Met dit nieuwe systeem is wachttijd (inschrijfduur) niet meer het enige criterium, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. Bepaalde groepen huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Dan gaat het bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben, of jongeren in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten mede welke woningzoekende de sociale huurwoning mag gaan huren.

Experiment jongeren met een jongerencontract

Amsterdam en Zaanstad starten een experiment van twee jaar voor jongeren met een jongerencontract. Zij krijgen tien startpunten toegekend als ze na afloop van hun contract geen nieuwe woning kunnen vinden. Na twee jaar wordt gekeken of deze regeling voortgezet kan worden.

Testpanels met woningzoekenden

Het is belangrijk dat het nieuwe verdeelsysteem uitlegbaar en uitvoerbaar moet zijn. Zijn woningzoekenden straks voldoende in staat het nieuwe systeem met situatiepunten en startpunten te begrijpen en de juiste acties te ondernemen? Tijdens de bouw van de nieuwe ICT-systemen worden daarom testpanels van woningzoekenden ingezet. De testresultaten kunnen invloed hebben op de inrichting van WoningNet en Woonmatch én op de planning. Om deze reden is er nu nog geen definitieve datum voor de invoering van het nieuwe systeem. Voorlopig houden we begin 2023. Halverwege dit jaar wordt een definitieve ingangsdatum vastgesteld.

De invoering van een dergelijk puntensysteem is een grote wijziging. Dit vraagt het komend jaar een grote inspanning van alle samenwerkende partijen en leveranciers. De gemeenten bouwen een nieuw digitaal loket voor de aanvraag van situatiepunten en startpunten (startpunten alleen voor Amsterdam en Zaanstad). De corporaties zijn verantwoordelijk voor alle wijzigingen in WoningNet en Woonmatch.

Alle informatie over het nieuwe systeem is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Meer over dit onderwerp:

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox. Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden