Website HuurdersYmere.nl is online

De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) heeft een website: www.huurdersYmere.nl. Hierop wordt kort en krachtig duidelijk gemaakt wat de SHY is en welke lokale huurdersorganisaties in deze huurderskoepel van Ymere vertegenwoordigd zijn.

 

Ymere heeft een eigen huurderorganisatie in alle gemeentes waar zij woningen heeft. Deze lokale huurdersorganisaties zijn altijd in overleg met Ymere. Ze signaleren trends in hun regio en waar zij het nodig achten, proberen ze beleid van Ymere bij te sturen.

Deze huurdersorganisaties hebben ook een koepel: de SHY. In het SHY-bestuur zitten één of twee bestuurders van elke lokale huurdersorganisatie. De SHY is de gesprekspartner van de directie van Ymere. Samen bespreken we onderwerpen wanneer die alle huurders van Ymere aangaan.

Bent u benieuwd naar de lokale huurdersorganisatie die in de SHY zitten? U kunt al hun websites vinden op de nieuwe site van SHY. Neem eens een kijkje op www.huurdersYmere.nl.

 
De voorzitters van de vier lokale huurdersorganisaties die in SHY vertegenwoordigd zijn, ondertekenen de Samenwerkingsovereenkomst met Ymere
De voorzitters van de vier lokale huurdersorganisaties die in SHY vertegenwoordigd zijn, ondertekenen de Samenwerkingsovereenkomst met Ymere

Meer over dit onderwerp: