Nieuwe strategie: Samen thuis

De huidige tijd vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Ymere zet de komende jaren daarom vol in op het sneller verbeteren en verduurzamen van bestaande huurwoningen en de snelle en efficiënte nieuwbouw van nog meer betaalbare huurwoningen.

 

Ook gaan wij ons meer inzetten in buurten waar de leefbaarheid onder druk staat. Dat staat in onze nieuwe strategie die wij samen met huurders en andere belangrijke partners hebben gemaakt. “Want een thuis maak je samen", aldus Erik Gerritsen, voorzitter van de directieraad van Ymere. 

Zeker in deze tijd merk je hoe belangrijk een fijn huis is, zo klinkt door in de nieuwe strategie van de woningcorporatie. Een plek waar je je thuis voelt. Een huis dat niet alleen comfortabel en energiezuinig, maar ook goed onderhouden en betaalbaar is. En in een fijne buurt staat waar je je buren kent en er voor elkaar bent. Maar door maatschappelijke ontwikkelingen staat fijn én betaalbaar wonen steeds meer onder druk. Dat moet anders, vinden wij. 

“Denk bijvoorbeeld aan de hoge energieprijzen waardoor woonlasten voor onze huurders stijgen en het chronisch tekort aan betaalbare huurwoningen. Daardoor staat het leven van te veel mensen stil. Een huis vinden of verhuizen naar een huis dat beter past was nog nooit zo moeilijk. Dat vinden we onacceptabel", aldus Gerritsen. 

Wij willen daar wat aan doen. “Maar dat kunnen we niet alleen. En dat willen we niet alleen", benadrukt Gerritsen. “We hebben daarom onze huurders en andere belangrijke partners het afgelopen jaar gevraagd hierover mee te denken. En vooral 'vol gas’ mee te doen", Met aandacht voor goed onderhoud, een duurzame toekomst, nieuwbouw en een fijne buurt om in te wonen”.  

Samen bereik je meer 

“Samen gaan we zorgen dat onze bestaande woningen goed onderhouden, comfortabel, duurzaam en energiezuinig zijn. Samen gaan we iets doen aan het grote tekort aan betaalbare huurwoningen. Nieuwbouw van duizenden extra woningen biedt woningzoekenden perspectief en huurders verhuismogelijkheden. En samen zorgen we voor een buurt waar je goed kunt wonen.” 

Het oplossen van de wooncrisis kun je niet doen zonder oog te hebben voor het klimaat, weet Gerritsen. “We zetten niet alleen in op goed en tijdig onderhoud. We voeren ook het tempo op bij het verduurzamen van onze huidige woningen met energielabel E, F of G. Doel: sneller een nog fijner en energiezuinig huis voor nog meer huurders.” 

Ook op de bouwplaats zal dat merkbaar zijn. “Met hulp van onze co-makers en gemeenten gaan we meer nieuwe betaalbare huurwoningen bouwen. Op vaste en tijdelijke locaties. Dat biedt woningzoekenden écht perspectief. We zetten vol in op innovatie: het verbeteren en versnellen van de woningbouw. Door slimmer en fabrieksmatig te bouwen. Dat is goedkoper, is meer flexibel en duurzamer. Daarmee kunnen we meer woningen verhuren aan huurders met een bescheiden of laag-middeninkomen. Ook gaan we gerichter investeren in buurten waar de leefbaarheid onder druk staat en meer sturen op gemengde en veerkrachtige buurten” 

Overkoepelende huurdersorganisatie SHY is blij met de gemaakte keuzes. “Het is een breed gedragen strategie waar de stem van de huurder letterlijk én figuurlijk in doorklinkt.” 

Nu de koers is uitgezet, gaan we met een ‘bemanning’ van huurders, co-makers, gemeenten en andere maatschappelijke partners aan de slag. Want een fijn thuis maak je samen. 

Onze huurders willen een betaalbare en duurzame woning van voldoende kwaliteit. Dat is onze belangrijkste prioriteit.  En we willen meer woningen bouwen, ook voor lage middeninkomens. Elke extra woning telt. Naast de aandacht voor onze complexen investeren we gerichter in de veerkracht van onze buurten, en verstevigen we de lokale samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners.  Hoe we dat doen leest u in onze strategie 2022+ 'Samen thuis'.

Samen thuis - Strategie 2022+ 

Meer over dit onderwerp:

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox. Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden