Nieuwe regels voor woningzoekenden gaan in

Met ingang van 16 januari verandert de manier van zoeken naar een sociale huurwoning. Voor woningzoekenden die via WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland een woning zoeken zijn er nieuwe regels. Vanaf dat moment wordt er gewerkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Daarnaast kunnen extra punten worden opgebouwd. Woningzoekenden met weinig tot geen inschrijftijd, zonder urgentie of andere voorrang, krijgen met deze regels betere kansen om een woning te vinden.

 

De nieuwe regels zijn voor een deel van de woningzoekenden een grote verandering. Op de websites van WoningNet en Woonmatch is daarom veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de nieuwe regels. Er is een nieuw puntenoverzicht toegevoegd met een heldere uitleg over alle punten met illustraties en filmpjes. Is er meer hulp nodig? Dan kunnen woningzoekenden ook terecht bij onder andere informatiepunten in de bibliotheken voor meer hulp en informatie over de nieuwe regels.

Na 16 januari wordt in alle betrokken gemeenten extra fysieke begeleiding georganiseerd bij de informatiepunten digitale overheid van de bibliotheken of in wijkcentra. Medewerkers van gemeenten en corporaties houden spreekuren waar woningzoekenden terecht kunnen voor vragen en hulp. Een overzicht van alle informatiepunten is te vinden op de website www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Om te weten wat de resultaten en effecten zijn van het nieuwe systeem wordt er gemonitord. Na drie jaar komt een uitgebreide evaluatie om te weten wat de effecten zijn. Gemeenten en corporaties laten dan onafhankelijk onderzoek doen. Tot die tijd wordt jaarlijks intern onderzoek gedaan naar de effecten.

Alle informatie over de nieuwe regels is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl

Meer over dit onderwerp:

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox. Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden