Huurverhoging in tijden van hoge inflatie en dure energie

Dit jaar is er voor het eerst in de geschiedenis sprake van een gemiddelde huurverlaging in plaats van een gemiddelde huurverhoging. Dit betekent dat de huurprijzen bij Ymere gemiddeld met 3% worden verlaagd.

Huurverlaging en huurverhoging laagste inkomens

Ruim 25.000 huurders krijgen per 1 juli  een huurverlaging. Voor hen  gaat de huur gemiddeld met € 60 omlaag. Gezien de uitzonderlijke economische omstandigheden van dit moment hebben we voor huurders die een huurverhoging krijgen de gemiddelde stijging weten te beperken tot tussen de 6 á 7 euro per maand.  Dit betekent dat circa 70% van onze huurders straks een huur betaalt die lager is dan € 575,- per  maand.

Huurverhoging middeninkomens sociale huur en vrijesector

Huurders met een middeninkomen ervaren ook deze moeilijke tijden. We hebben er daarom voor gekozen om voor de groep middeninkomens niet het (wettelijk) maximum te hanteren. Bij huurders in de vrije sector wordt de huurverhoging beperkt tot 3,1 %. En huurders met een hoog middeninkomen in de sociale huur  krijgen een huurverhoging die lager ligt dan de toegestane huurverhoging van € 50. En ligt de huur boven de € 1069 dan is de huurverhoging 0%.

Balans vinden tussen betaalbaarheid, verduurzaming en woningnood

Vanwege de hoge inflatie van 10% en dure energie, was het dit jaar een uitdaging om een balans te vinden tussen de betaalbaarheid van onze huren, de verduurzamings- en nieuwbouwtrajecten en  het op peil houden van het onderhoud.  “Dit jaar zijn we behoorlijk tot het uiterste gegaan om de huurverhogingen te beperken ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met de hoge kosten- en rentestijgingen en de verplichtingen die voortkomen uit de Nationale Prestatieafspraken", aldus Erik Gerritsen, directievoorzitter.

Belang van duurzame opgaven van sociale huurwoningen op lange termijn

Het is begrijpelijk dat huurders momenteel verlangen naar enige verlichting van hun vaste lasten. Erik wil daarbij wel benadrukken dat lastenverlichting via de huur niet altijd de juiste oplossing is. Zo kan het matigen van de huurverhoging negatieve gevolgen hebben voor onze verduurzamings- en nieuwbouwtrajecten, wat weer nadelig kan zijn voor huurders en woningzoekende op de lange termijn. Een goed geïsoleerd huis zorgt bijvoorbeeld ook voor een betaalbare woning maar dan via de energielasten.

Maar we blijven ons inzetten om huurders tegemoet te komen waar mogelijk. Gelukkig heeft de overheid ook passende maatregelen genomen om huurders enigszins te compenseren voor de energielasten en inflatie.  We voorzien wel dat de positie van onze huurders in 2024 niet veel  beter zal worden. We willen daarom samen met onze huurdersorganisaties het gesprek aangaan met het Rijk om te zorgen dat onze huurders op een verantwoorde manier de winter kunnen doorkomen.

Uitkomsten  gesprekken met huurdersorganisatie SHY:

De SHY (samenwerkende Huurdersorganisatie Ymere) adviseert positief over de huurverhoging voor huurders in de laagste inkomenscategorie, onder voorwaarde dat Ymere de aanpak voor de EFG-woningen goed kan uitleggen en dat Ymere concreet inzicht geeft in de energiebesparingen voor huurders na verduurzaming. Ook wil de SHY weten waar de vrijval van de verhuurdersheffing aan wordt besteed. Voor huurders met een inkomensafhankelijke huurverhoging en huurders in de vrije sector heeft de SHY echter een negatief advies uitgebracht.

 

Uitkomsten van de huurverhoging hoge(re) inkomens sociale huur en vrijesector:

Laagste inkomenscategorie sociale huur

  • Huurders krijgen maximaal 3,1% huurverhoging. De gemiddelde stijging is netto tussen de €6 en €7,00 euro meer per maand.
  • Een derde van de huurders krijgt een huurverlaging en betaalt per 1 juli een huur van € 575.

Hoge(re) inkomens sociale huur en vrijesector

  • Huurders in de vrijesector met een hoog inkomen krijgen een maximale huurverhoging van 4,1%. Voor huurders met een hoog middeninkomen is de huurverhoging maximaal 3,1%.
  • Huurders met hogere inkomens in de sociale huur krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal € 45 of € 100. Zij kunnen een lagere huurverhoging krijgen als hun inkomen lager ligt dan de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Huurders met een huur boven de € 1069 krijgen 0% huurverhoging.

 

Meer over dit onderwerp:

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox. Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden