Ymere ontslaat 3 medewerkers vanwege belangenverstrengeling

Woningcorporatie Ymere heeft drie medewerkers met onmiddellijke ingang ontslagen die de interne integriteitsregels hadden geschonden. Twee hadden een boedelruimingsbedrijf opgericht voor het leegmaken van woningen van overleden huurders zonder nabestaanden, de derde collega keurde de ontvangen offertes en opdrachten goed. Directeur vastgoedbeheer Jeroen Mennink: “Dit is belangenverstrengeling en verre van integer.”

 

Ymere verhuurt 73.000 huurwoningen in en rondom de regio’s Amsterdam, Haarlem, Almere, Weesp en Haarlemmermeer. Als er na het overlijden van een huurder geen erfgenamen zijn of erfgenamen doen afstand van de erfenis en inboedel, dan neemt Ymere de zorg op zich de woning leeg te maken. 

Boedelruimingsbedrijf 

“De twee betrokken medewerkers hebben in juli 2022 zonder dit te melden een boedelruimingsbedrijf opgericht en hun diensten via een aannemer aan Ymere aangeboden. Feitelijk schakelden ze hun eigen bedrijfje in. Een derde medewerker die de betrokken medewerkers goed kent en volledig op de hoogte was van de gang van zaken, keurde de offertes en opdrachten goed”, legt Mennink uit. Daarbij zijn onze interne integriteitsregels geschonden. “Niet alleen hebben ze verzuimd het oprichten van een eigen bedrijf te melden, is er sprake van belangenverstrengeling door zichzelf opdrachten te geven, ook is de hele gang van zaken verre van integer.”  

Nadat het bedrijfje van de medewerkers een aantal woningen had ontruimd, gingen op basis van een externe tip alle alarmbellen af.  “We hebben daarop door externe specialisten begin vorige maand een onderzoek laten instellen. En hangende dat onderzoek zijn de drie betrokken medewerkers geschorst", aldus Mennink. De uitkomsten waren dusdanig dat ontslag de enige optie was. Ymere zegt dat de kwestie een grote impact heeft op de directe collega’s van de ontslagen medewerkers. Mennink: “Vertrouwen is flink beschaamd.” 

Ymere zegt interne procedures te evalueren en nog verder aan te scherpen om herhaling te voorkomen. “We zijn altijd scherp op het schenden van integriteitsregels, maar ook realistisch genoeg om te beseffen dat de mens ook creatief is. Malversaties kun je nooit voor 100 procent uitsluiten. We geven en hebben groot vertrouwen in al onze medewerkers. Schend je dat vertrouwen, dan is dat niet zonder consequenties.” 

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox. Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden