Visitatie Ymere 2019-2022:

Eens in de vier jaar laat Ymere zich visiteren door een onafhankelijke externe commissie. Met zo’n visitatie leggen we verantwoording af aan onze huurders en stakeholders over onze maatschappelijke prestaties en krijgen we terugkoppeling op zaken die we mogelijk beter kunnen doen. Dit jaar heeft onderzoeksbureau Raeflex de visitatie uitgevoerd.

“Ze zijn er weer”! is een uitspraak die de commissie hoort van verschillende belanghebbenden. Huurders zijn blij met onze nieuwe koers, gericht op herstel van achterstallig onderhoud en verduurzaming (duurzame stad), betaalbaarheid (betaalbare stad), beschikbaarheid (dynamische stad) en de brede sociale opgave in wonen, zorg en welzijn (leefbare stad). Ook andere belanghebbenden zijn enthousiast over onze nieuwe koers en de wijze waarop zij daarbij betrokken zijn. Zij zien dat wij bereid zijn om mee te denken over opgaven, goed benaderbaar zijn en weer in staat om een bepalende rol in het volkshuisvestelijk debat te spelen. En daar zijn wij trots op. De commissie onderschrijft dit: wij zijn een echte volkshuisvester en dat is nu in deze tijd goed zichtbaar. 

De visitatie geeft ons vertrouwen dat de ingezette lijn met de strategie Samen Thuis herkend en erkend wordt. Met de gedeelde reflecties en aanbevelingen gaan we vol energie aan de slag.

Wij bedanken alle stakeholders die een bijdrage hebben geleverd aan de visitatie.

Hier vindt u het volledige visitatierapport inclusief de bestuurlijke reactie en maatschappelijke reactie van de samenwerkende huurdersorganisaties SHY.

 

Meer over dit onderwerp:

Wilt u op de hoogte blijven?

Ontvang interessante informatie over wonen in de Metropoolregio Amsterdam en over Ymere in uw mailbox.

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Uw privacy is 100% gegarandeerd
U ontvangt ongeveer 4 keer per jaar de nieuwsbrief