Jaarverslag 2023: ambitie, energie en betrokkenheid bij de huurder

Ambitie, energie en betrokkenheid – dat zijn de kernwoorden in ons jaarverslag 2023. Ontwikkelen en bouwen van nieuwe woningen, werken aan duurzaamheid en betaalbaarheid, zorgen voor buurten waar mensen prettig kunnen wonen en (samen)leven: op deze gebieden hebben we het afgelopen jaar veel werk verzet. En het mag nóg sneller.

“Als iets vastzit, langzaam gaat of niet van de grond komt, nemen we onze verantwoordelijkheid. Uiteraard samen met anderen, zoals de titel van onze strategie ook aangeeft: Samen Thuis. Zo nodig ontplooien we als eerste initiatief”, zegt Erik Gerritsen, voorzitter van het directieteam.

Met Samen Thuis presenteerden we in 2022 een vernieuwde strategie, die richting geeft aan de activiteiten de komende jaren. 2023 was het eerste volledige jaar waarin volgens Samen Thuis werd gewerkt. Uit het Jaarverslag blijkt dat we goed op weg zijn, maar dat er ook nog het nodige te doen is.

Tempo, tempo

Bijvoorbeeld bij nieuwbouw. Met zoveel mogelijke nieuwe huurwoningen willen we het hardnekkige woningtekort in de Metropoolregio Amsterdam helpen bestrijden, maar makkelijk is dat niet. Het afgelopen jaar realiseerden we in totaal 222 nieuwe woningen en namen er 548 woningen in aanbouw. Dat dit er minder zijn dan gepland heeft onder meer te maken met trage procedures, gebrek aan bouwlocaties en stijgende materiaal- en loonkosten. “Toch zetten we liever te hoog in dan te laag,” verklaart Gerritsen. “De komende jaren bijvoorbeeld proberen we de achterstanden onder andere in te lopen door honderden modulaire (flex)woningen te bouwen. En we hopen nog een paar turn-key aankopen te doen.” Daarnaast hoopt Gerritsen samen met partners als gemeente, projectontwikkelaars, provincie en vervoersregio onder regie van het ministerie van BZK in Haarlemmermeer-West vanaf de tweede helft van dit decennium ruim 14.000 woningen uit de grond te stampen, waarbij wij dan de 30% sociale huur voor onze rekening nemen.

Foto3 (1)

Veel woningen verduurzaamd

We hebben in 2023 vele woningen verduurzaamd, in totaal 1.447. De woningen zijn gerenoveerd of verbeterd, geïsoleerd en hebben mechanische ventilatie gekregen. De woningen met een E-, F- en G-energielabel kregen hierbij voorrang, 618 woningen kwamen van hun slechte label af. Ook plaatsten we 5300 zonnepanelen op 1.600 woningen. Verduurzaming blijkt een lange, soms hobbelige weg. Na afsluiting van de jaarcijfers ontstond tussen de Amsterdamse woningcorporaties een fikse discussie met warmteleverancier Vattenfall over de hoge vastrechtkosten bij aardgasvrije woningen.

“Wij willen per se niet dat huurders opdraaien van hogere kosten, terwijl hun iets anders was beloofd”, zegt bestuurder Marike Bonhof. “Samen met de andere woningcorporaties hebben we dit op de kaart gezet en met de gemeente en Vattenfall hebben we Den Haag gevraagd de regie te nemen bij de uitrol en alles wat bij deze nieuwe infrastructuur komt kijken. Dat is ook nodig en kun je niet lokaal delegeren.”

Foto 2

Betaalbaarheid voorop

Sowieso houden we bij alles de betaalbaarheid – in de breedste zin – scherp in het oog. “We hebben, als onderdeel van de landelijke prestatieafspraken, in 2023 een stevige huurverlaging doorgevoerd voor de laagste inkomens,” zegt Marike Bonhof. “Voor onze huurders, die vaak moeilijk rondkomen en te maken hebben met hoge inflatie, was dat enorm belangrijk. Ook deden en doen we er alles aan om de energielasten zo laag mogelijk te houden. We zetten speciale fixteams in om mensen te helpen met isolatiemaatregelen en te adviseren over zuinig omgaan met energie. In 2023 hebben we dat in honderden van onze woningen gedaan.”

Samen werken aan fijne wijken

We richten ons echter niet alleen op de woning en de huurder. Er zijn ook duidelijke ambities voor de wijken waarin die woningen staan. “Ook die ambities kunnen we alleen samen met anderen waarmaken,” aldus Gerritsen, die zich altijd een warm voorstander heeft betoond van intensieve samenwerking. “We trekken op met onze huurdersorganisaties, bewonerscommissies, gemeenten en maatschappelijke instellingen. En we willen ons ook nog meer verbinden met actieve vrijwilligersinitiatieven in de buurten die een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid leveren. Alleen zo kunnen we wijken leefbaarder en veerkrachtiger maken.” In dit verband zag in 2023 een vernieuwde Leidraad Participatie het licht.

Gerritsen: “We willen huurders nog beter en vooral eerder bij ons werk betrekken. Ook omdat we ons zorgen maken over bepaalde ontwikkelingen, zoals de toenemende overlast in wijken en toenemende onveiligheid door explosies en vuurwerkbommen, de groeiende tweedeling in de maatschappij.” We gaan de komende jaren de activiteiten op dit gebied intensiveren.

 

Klik op de factsheet voor alle highlights van 2023 of lees het volledige jaarverslag.

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox. Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden