De duurzame stad

Huidige en toekomstige generaties kunnen goed wonen

De duurzame stad vraagt om woningen die veilig, duurzaam en van voldoende kwaliteit zijn. Het meest duurzame dat we kunnen doen, is goed zorgen voor (en hergebruiken van) wat we al hebben.  Daarnaast willen we als samenleving in 2050 volledig duurzaam zijn: CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig. Daarom gaan we meer woningen verduurzamen en verhogen we de investeringen in ons bestaand bezit. 

De duurzame stad

Onze bijdragen aan een duurzame stad

  • Een goed onderhouden woning: onze belangrijkste prioriteit is dat huurders in een goed onderhouden woning wonen. Daarom voeren we het onderhoud uit op het meest ideale moment (in tijd en geld). In 2030 zijn zo goed als alle achterstanden binnen het (gevel)onderhoud weggewerkt.  

  • Lagere energieverbruikslasten: huurders van woningen met een slecht energielabel krijgen een lagere energieverbruikslasten, doordat we vóór 2030 vrijwel alle 8.000 woningen met een E-, F- of G-label hebben aangepakt en geïsoleerd. Voor onze monumenten en woningen in gemengd bezit kan het langer duren. 

  • CO2-reductie en geen fossiele brandstoffen: 8.000 van onze woningen zijn al aardgasvrij. Ook de nieuwbouwwoningen die we komende jaren toevoegen, zijn goed duurzaam en aardgasvrij. Voor 2030 reduceren we de CO2-uitstoot en gebruik van fossiele brandstoffen door aanvullend 3.000 woningen aan te sluiten op een warmtenet. In buurten waar dat niet kan, verkennen we alternatieve oplossingen.  

Zo doen wij dat

Samen is het gelukt! Ook zonnepanelen op vve's


Het is gelukt om twee complexen met zowel huurders als eigenaren, te voorzien van zonnepanelen. "Mijn gebruik was deze maand minder dan de opbrengst!"

Zo doen wij dat

Binnen 10 dagen volledig geïsoleerd


De huizen gaan van label D naar minimaal B, maar  vaak A. En dat scheelt flink in comfort en in de portemonnee.  “Mijn huis omarmt me nu helemaal.”

Zo doen wij dat

Warme voeten en warme banden

Voor de huurders in Bavodorp is de renovatie bijna een nieuw huis met energielabel A. "Het is hier zo comfortabel dat ik altijd op sokken loop."

Zo doen wij dat

Zo verduurzaam je 65.000 sociale huurwoningen


Een fijn huis is ook een comfortabel thuis, met een energielabel A of B. zodat het minder kost om te verwarmen. Dat is goed voor ieders portemonnee.

Zo doen we dat

Een nieuw huis bij een nieuwe fase


Door te verduurzamen verhogen we het wooncomfort van de bewoners en zijn we klaar voor de toekomst. 

Zo doen wij dat

Verschillende mensen moeten zich thuis voelen


Door een gemengd woonprogramma zullen verschillende mensen zich hier thuis voelen. Zo’n mix is goed voor de buurt, én voor Weesp.

Zo doen wij dat

Onze huurders willen een betaalbare en duurzame woning van voldoende kwaliteit. Dat is onze belangrijkste prioriteit.  En we willen meer woningen bouwen, ook voor lage middeninkomens. Elke extra woning telt. Naast de aandacht voor onze complexen investeren we gerichter in de veerkracht van onze buurten, en verstevigen we de lokale samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners.  Hoe we dat doen leest u in onze strategie 2022+ 'Samen thuis'.

Samen thuis - Strategie 2022+