De duurzame stad

De duurzame stad vraagt om woningen die veilig, duurzaam en van voldoende kwaliteit zijn. Het meest duurzame dat we kunnen doen, is goed zorgen voor (en hergebruiken van) wat we al hebben.  We verduurzamen meer woningen en we verhogen de investeringen in ons bestaand bezit, zodat wij echt bijdragen aan een samenleving die in 2050 volledig CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig is. 

Zo doen wij dat

Van EFG naar A, van het gas én aansluiting warmtenet

We willen zo snel mogelijk verduurzamen. Dat is niet in twee maanden opgelost, hoe graag we ook willen.

Zo doen wij dat

Binnen 10 dagen volledig geïsoleerd


De huizen gaan van label D naar minimaal B, maar  vaak A. En dat scheelt flink in comfort en in de portemonnee.  “Mijn huis omarmt me nu helemaal.”

Zo doen wij dat

Warme voeten en warme banden

Voor de huurders in Bavodorp is de renovatie bijna een nieuw huis met energielabel A. "Het is hier zo comfortabel dat ik altijd op sokken loop."

Zo doen wij dat

Zo verduurzaam je 65.000 sociale huurwoningen


Een fijn huis is ook een comfortabel thuis, met een energielabel A of B. zodat het minder kost om te verwarmen. Dat is goed voor ieders portemonnee.

Zo doen we dat

Samen is het gelukt! Ook zonnepanelen op vve's

Het is gelukt om twee complexen met zowel huurders als eigenaren, te voorzien van zonnepanelen. "Mijn gebruik was deze maand minder dan de opbrengst!"

Zo doen wij dat

Verschillende mensen moeten zich thuis voelen


Door een gemengd woonprogramma zullen verschillende mensen zich hier thuis voelen. Zo’n mix is goed voor de buurt, én voor Weesp.

Zo doen wij dat

Onze huurders willen een betaalbare en duurzame woning van voldoende kwaliteit. Dat is onze belangrijkste prioriteit.  En we willen meer woningen bouwen, ook voor lage middeninkomens. Elke extra woning telt. Naast de aandacht voor onze complexen investeren we gerichter in de veerkracht van onze buurten, en verstevigen we de lokale samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners.  Hoe we dat doen leest u in onze strategie 2022+ 'Samen thuis'.

Samen thuis - Strategie 2022+