De dynamische stad

Bouwen aan (de uitbreiding van) de stad

Het is een grote uitdaging om het oplopende woningtekort in ons werkgebied aan te pakken. Dit vraagt om meer woningen en het efficiënter benutten van bestaand bezit. Dan kunnen niet alleen huidige huurders goed en betaalbaar wonen, maar helpen we ook meer woningzoekenden aan een woning. 

De dynamische stad

Onze bijdragen aan de dynamische stad

  • Verminderen van het woningtekort: we vergroten onze totale woningvoorraad de komende tien jaar met circa 3.000 sociale huurwoningen en circa 1.000 middenhuurwoningen. We verkopen beperkt en bouwen meer woningen: gemiddeld 650 nieuwbouwwoningen per jaar. Om snelheid te maken zal in de eerste jaren de groei voor ongeveer 25% uit flexwoningen bestaan. Het aandeel nieuw te bouwen woningen met een middenhuur groeit vanaf 2027 naar circa 25%.

  • Effectief benutten bestaande voorraad: we gebruiken bestaande doorstroomregelingen om mensen te verleiden naar een passende woning te verhuizen. Ook zetten we ons bestaand bezit effectiever in, door bijvoorbeeld bedrijfsruimten te transformeren naar woningen.

  • Meer ruimte voor middeninkomens: we maken in onze bestaande voorraad meer woningen beschikbaar voor huishoudens met een (lager) middeninkomen. Dit doen we door de streefhuur van 70% van onze vrijesectorwoningen (uit de toegelaten instelling) te verlagen. Deze woningen liggen in gebieden waar voor huishoudens met een middeninkomens geen alternatief is, of waar de leefbaarheid onder druk staat.

Zo doen wij dat

Van 144 woningen 178 maken in Hof van Descartes


30 zolders worden omgebouwd tot woningen, met voorrang voor jongeren uit gezinnen die er nu wonen. Vier garages worden woningen, bestemd voor mensen van >65 jaar of met een medische indicatie. 

Zo doen wij dat

Manhattan aan het IJ


Betaalbaar wonen op een toplocatie in de nieuwe wijk Overhoeks aan het IJ. 268 betaalbare moderne woningen opgeleverd en nog eens 175 in aanbouw.

Zo doen wij dat

Opbergdozen eruit, starters erin 


Bij de renovatie van 17 sociale huurwoningen viel het op dat veel opbergzolders relatief groot waren en maar weinig bewoners deze echt gebruikten. Hier maken we starterswoningen van.

Zo doen wij dat

Bouwen, renoveren en onderhouden


Een goed thuis begint met een kwalitatief goede, betaalbare en duurzame woning, in een buurt waar je je fijn voelt, en waar plek is voor woningzoekenden die daar hard naar op zoek zijn.

Zo doen wij dat

Nieuw bouwen met álle partijen


Willen we duurzame, realistische oplossingen vinden, dan zullen we alle beschikbare kennis en moeten bundelen. Van Corporaties. Gemeenten. Ontwikkelaars. Aannemers. 

Zo doen wij dat

Een kant en klare woonoplossing


Flexwonen. Het lijkt het ideale plaatje: duurzaam, snel en voor de juiste doelgroep. Is flexwonen dan dé oplossing voor de wooncrisis? Nee, maar het is er zeker wel onderdeel van. 

Zo doen wij dat  

Sociale huurwoning verkopen? Liever niet!


“Te koop!’ Als het aan ons ligt verkopen we het liefste zo min mogelijk sociale huurwoningen. En als het dan moet, dan plakken we met flinke tegenzin een ‘Te koop-bord’ op het raam.

Zo doen wij dat

 

Onze huurders willen een betaalbare en duurzame woning van voldoende kwaliteit. Dat is onze belangrijkste prioriteit.  En we willen meer woningen bouwen, ook voor lage middeninkomens. Elke extra woning telt. Naast de aandacht voor onze complexen investeren we gerichter in de veerkracht van onze buurten, en verstevigen we de lokale samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners.  Hoe we dat doen leest u in onze strategie 2022+ 'Samen thuis'.

Samen thuis - Strategie 2022+