Renovatie

 

Amsteldorp

Renovatie en nieuwbouw

Amsteldorp

Naast het Amstelstation in Amsterdam Oost ligt Amsteldorp. De woningen hebben sinds de jaren tachtig geen opknapbeurt meer gekregen. Daarom wil  Ymere de woningen in Amsteldorp  vernieuwen. Samen met de bewoners gaan we hier een plan voor maken. Het grootste deel van de woningen willen we verbeteren en energiezuinig maken. Daarnaast kijken we, in overleg met de bewoners, of we meer nieuwe woningen kunnen bouwen in de wijk, door een aantal woningen te vervangen door nieuwbouw.

Het Rode Dorp

Amsteldorp is na de oorlog gebouwd. De wijk wordt ook wel het Rode Dorp genoemd vanwege de rode dakpannen. Ymere verhuurt hier zo’n 500 woningen. Deze sociale huurwoningen voldoen niet meer aan de woonstandaard van deze tijd. Ze zijn vochtig, tochtig en niet energiezuinig.

Verschillende aanpakken voor de woningen

Omdat Amsteldorp op een strategische locatie ligt, vlakbij een openbaar vervoersknooppunt, is het een goede locatie om woningen aan de sociale voorraad toe te voegen. Een deel van de woningen zou dan gesloopt moeten worden. Daarnaast willen we de woningen renoveren, dat is echt nodig.  We hebben dus ideeën voor verschillende aanpakken voor de woningen. Hierover gaan we met de bewonerscommissie in overleg.

Renoveren

Het overgrote deel van de woningen willen we opknappen.  We willen de woningen vooral energiezuiniger maken en zorgen  voor vermindering van vocht-, tocht- en schimmelproblemen. Ook pakken wij het onderhoud aan. Het is de bedoeling dat deze woningverbetering plaats vindt in bewoonde staat. Dat wil zeggen dat bewoners thuis kunnen blijven tijdens de werkzaamheden.

Werkzaamheden

Enkele voorbeelden van de werkzaamheden kunnen zijn:

  • Nieuwe kozijnen met dubbelglas
  • Het isoleren van de gevel en het dak
  • De ventilatie van de woningen verbeteren
  • Het schilderen van de buitenkant

Vervangen voor nieuwbouw

Voor een ander deel van de woningen denken we erover om deze te vervangen door nieuwe sociale huurwoningen. Een belangrijke taak van Ymere is dat wij zorgen voor meer sociale huurwoningen. Daar is een groot tekort aan in Amsterdam. Woningzoekenden moeten jarenlang ingeschreven staan om aan de beurt te komen voor een sociale huurwoning. Als we een deel van de woningen vervangen door nieuwbouw, dan kunnen we meer sociale huurappartementen terugbouwen dan er nu staan. Ook kunnen we dan gelijkvloerse woningen met een lift bouwen. Maar dit is nog maar een idee. We bespreken dit eerst met de bewonerscommissie.

Participatieplan

Ymere wil zorgvuldig invulling geven aan het plan voor de vernieuwing van de woningen en de bewonerscommissie in alle fases betrekken bij de planvorming en uitvoering. Hiervoor is een participatieplan opgesteld dat zowel door de bewonerscommissie als Ymere is ondertekend. Dit participatieplan is bedoeld als basis voor het overleg tussen Ymere, de bewonerscommissie en de bewoners.

De Bewonerscommissie

De bewonerscommissie Amsteldorp behartigt de belangen van alle bewoners in Amsteldorp. Ymere heeft 1x in de 6 weken een overleg met de bewonerscommissie over de plannen voor de vernieuwing van de woningen.

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bewonerscommissie, amsteldorpinactie@ziggo.nl.

Nieuwsberichten over de plannen

Hieronder vindt u de nieuwsberichten die de bewoners van Amsteldorp hebben ontvangen.

Nieuwsbericht 1

Nieuwsbericht 2

Nieuwsbericht 3

Nieuwsbericht 4

Nieuwsbericht 5 

Nieuwsbericht 6

Vragen?

Heeft u vragen over het project Amsteldorp? Neem contact op met de verantwoordelijke assistent procesmanager, Karen Loquet, k.loquet@ymere.nl, mobiel 06-11 14 96 05. Of met procesmanager, Rob Oosterloo, R.Oosterloo@ymere.nl, telefonisch 088 - 0807049.

WoningNet

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Wanneer er woningen beschikbaar zijn, staat er een advertentie op WoningNet Stadsregio Amsterdam. U kunt dan alleen via WoningNet reageren.