Renovatie

Amsteldorp Amsterdam-Oost

Hoofdfoto
8692 Goulmy Ymere Amsteldorp LOW

Amsteldorp

Naast het Amstelstation in Amsterdam Oost ligt Amsteldorp. De wijk wordt ook wel het Rode Dorp genoemd vanwege de rode dakpannen. Ymere verhuurt hier zo’n 500 sociale huurwoningen. Deze woningen voldoen niet meer aan de woonstandaard van deze tijd. Daarom wil Ymere de woningen in Amsteldorp vernieuwen.

8737 Goulmy Ymere Amsteldorp LOW
8970 Goulmy Ymere Amsteldorp LOW (1)

Verschillende aanpakken voor de woningen

Het grootste deel van de woningen (80%) willen we verbeteren en energiezuinig maken door ze te renoveren. Daarnaast kijken we of we woningen kunnen toevoegen aan de wijk door een aantal woningen te vervangen door nieuwbouw. Er is een enorm tekort aan betaalbare woningen in Amsterdam. De woningnood is groot en de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels zo’n 13 jaar! Amsteldorp is, met zijn ligging vlakbij het Amstelstation, een goede plek om woningen toe te voegen. Een deel van de woningen zou dan gesloopt moeten worden om op die plek nieuwe woningen te kunnen bouwen.

Centrum
8661 Goulmy Ymere Amsteldorp LOW

Voorkeursscenario vernieuwing Amsteldorp

In 2022 heeft Ymere een woonwensenonderzoek en een technisch onderzoek laten uitvoeren in Amsteldorp. Op basis van de resultaten uit deze onderzoeken stelt Ymere het volgende voorkeursscenario voor:

Renovatie van 368 woningen en 8 bedrijfsruimtes

De belangrijkste werkzaamheden die hieronder vallen zijn:

 • Het energiezuiniger maken van de woningen, door het isoleren van gevels en dak.
 • Het plaatsen van nieuwe kozijnen met HR++ glas.
 • Keuring van de installaties (gas, water en elektra) in de woning en onderhoud aan de installaties uitvoeren.
 • Het aanbrengen van mechanische ventilatie.
 • Woningen voorbereiden op gasloos verwarmen en elektrisch koken.
 • Waar nodig het herstellen of vervangen van de badkamer, keuken of toilet.

Sociale aspecten bij de renovatie

 • Uitgangspunt is een uitvoering in bewoonde staat. Het huurcontract blijft dus in stand.
 • Vergoeding aan bewoners voor kleine herstelwerkzaamheden in de woning na renovatie conform de kaderafspraken.
 • Maatwerk voor bewoners die hulp nodig hebben om hun woning voor te bereiden op de uitvoering (zoals bijv. hulp bij verplaatsen meubels, verwijderen dingen van de gevel, etc.).
Foto Renovatie Amsteldorp
Renovatie
Amsteldorp Nieuwbouw
Nieuwbouw

Zoekgebied

Voor het toevoegen van extra sociale huurwoningen aan Amsteldorp wijzen wij een onderzoeksgebied aan. Om woningen toe te kunnen voegen, moeten er ook woningen gesloopt worden.

Hiervoor is nog geen concreet plan. Dit willen wij maken in overleg met de bewonerscommissie, bewoners, de gemeente en de omwonenden. De uitgangspunten voor dit plan zijn:

 • Het toevoegen van circa 100 sociale huurwoningen.
 • Het voorstel is 2- en 3 kamerwoningen met oppervlakte van circa 40 – 60 m2.
 • De woningen zijn geschikt voor mensen die in de buurt willen doorschuiven naar een nieuwe, gelijkvloerse woning met lift.
 • Het toevoegen van woningen moet passen bij het karakter van Amsteldorp en de omgeving. Daarbij spelen de cultuurhistorische waarden een belangrijke rol.

Hier leest u de verslagen en de presentaties over het zoekgebied

Nieuwsberichten over de plannen

Lees hier het laatste nieuwsbericht dat de bewoners van Amsteldorp hebben ontvangen:

Nieuwsbericht 11

Wilt u ook de vorige nieuwsberichten lezen?

Dat kan hier

9009 Goulmy Ymere Amsteldorp LOW

Iedereen kan in Amsteldorp blijven wonen

Ongeacht welk plan we uiteindelijk gaan uitvoeren kan iedereen die dat wil in Amsteldorp blijven wonen. De garantie op terugkeer in een woning in Amsteldorp wordt in het sociaal plan opgenomen.

Participatieproces

Ymere wil zorgvuldig invulling geven aan het plan voor de vernieuwing van de woningen en de bewoners(commissie) in alle fases betrekken bij de planvorming en uitvoering. Dat doen wij op basis van de overlegwet en de kaderafspraken Amsterdam. Daarin ligt vast hoe wij de bewoners betrekken bij het maken van het definitieve plan.

8988 Goulmy Ymere Amsteldorp LOW

Hiervoor is een participatieplan opgesteld dat zowel door de bewonerscommissie als Ymere op 29 juni 2021 is ondertekend. Dit participatieplan is bedoeld als basis voor het overleg tussen Ymere, de bewonerscommissie en de bewoners.

De bewonerscommissie Amsteldorp behartigt de belangen van alle bewoners in Amsteldorp. Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bewonerscommissie, amsteldorpinactie@ziggo.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over het project Amsteldorp? 

Hier kunt u antwoorden vinden op de meest gestelde vragen

9034 Goulmy Ymere Amsteldorp LOW

Contact 

Karen Loquet, projectassistent
k.loquet@ymere.nl 
06 11 14 96 05

Rob Oosterloo, procesmanager
R.Oosterloo@ymere.nl
088 080 70 49

WoningNet

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Wanneer er woningen beschikbaar zijn, staat er een advertentie op WoningNet Stadsregio Amsterdam. U kunt dan alleen via WoningNet reageren.