Renovatie

 

Amsteldorp

Amsteldorp

Naast het Amstelstation in Amsterdam Oost ligt Amsteldorp. De woningen hebben sinds de jaren tachtig geen opknapbeurt meer gekregen. De wijk wordt ook wel het Rode Dorp genoemd vanwege de rode dakpannen. Ymere verhuurt hier zo’n 500 sociale huurwoningen. Deze woningen voldoen niet meer aan de woonstandaard van deze tijd. Daarom wil Ymere de woningen in Amsteldorp vernieuwen. Samen met de bewoners gaan we hier een plan voor maken.

Verschillende aanpakken voor de woningen

Het grootste deel van de woningen willen we verbeteren en energiezuinig maken door ze te renoveren. Daarnaast kijken we, in overleg met de bewoners, of we meer nieuwe woningen kunnen bouwen in de wijk, door een aantal woningen te vervangen door nieuwbouw. Een deel van de woningen zou dan gesloopt moeten worden. We hebben dus ideeën voor verschillende aanpakken voor de woningen. Hierover gaan we met de bewonerscommissie in overleg.

Informatieavonden voor bewoners

In november 2021 en in juli 2022 hebben we informatieavonden voor de bewoners van Amsteldorp georganiseerd. De volgende onderwerpen zijn toen besproken.

Woonwensenonderzoek

Bureau Labyrinth gaat een woonwensenonderzoek doen in Amsteldorp. We willen graag van de bewoners horen wat hun wensen zijn met betrekking tot de vernieuwing van de wijk. De vragenlijst voor dit onderzoek is samen met de bewonerscommissie opgesteld. Het onderzoek wordt in augustus en september 2022 uitgevoerd.

Kleine schilderbeurt

De bewoners hebben aangegeven dat er iets aan het onderhoud van de woningen moet gebeuren. Ymere start daarom in augustus 2022 met een kleine schilderbeurt van de woningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Lith en schildersbedrijf SWF.

Iedereen kan in Amsteldorp blijven wonen

Er was bij de bewoners veel onrust over het verplicht moeten verhuizen uit Amsteldorp. Ymere heeft de bewoners verteld dat iedereen die dat wil in Amsteldorp kan blijven wonen, ongeacht welk plan we uiteindelijk gaan uitvoeren. De garantie op terugkeer in een woning in Amsteldorp wordt in het sociaal plan opgenomen.

Uitkomsten technisch onderzoek

Bureau ABT heeft in opdracht van Ymere de technische staat van de woningen onderzocht. Bij ongeveer 330 woningen is een technische opname uitgevoerd. De bewoners zijn geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

  • De fundering en de buitenkant van de woningen zijn goed.

  • Er zijn veel tochtklachten bij de gevel en het dak.

  • De warmte isolatie van de woningen is onvoldoende.

  • Er zijn veel vocht en schimmelklachten.

  • Bij een aantal woningen vragen het onderhoud van de badkamer/keuken en toilet om een aanpak.

De komende periode gaat Ymere samen met de co-maker, bouwbedrijf Van Lith, onderzoek doen naar de oplossingen voor de onderhoudsproblemen. De voorstellen die hier uit komen bespreken we met de bewonerscommissie Amsteldorp.

Participatieplan

Ymere wil zorgvuldig invulling geven aan het plan voor de vernieuwing van de woningen en de bewonerscommissie in alle fases betrekken bij de planvorming en uitvoering. Hiervoor is een participatieplan opgesteld dat zowel door de bewonerscommissie als Ymere op 29 juni 2021 is ondertekend. Dit participatieplan is bedoeld als basis voor het overleg tussen Ymere, de bewonerscommissie en de bewoners. De vervolgstappen zijn nu dat er een technisch onderzoek en een bewonersonderzoek wordt gedaan. De vragenlijst voor het bewonersonderzoek wordt met de bewonerscommissie besproken.

De Bewonerscommissie

De bewonerscommissie Amsteldorp behartigt de belangen van alle bewoners in Amsteldorp. Ymere heeft 1x in de 6 weken een overleg met de bewonerscommissie over de plannen voor de vernieuwing van de woningen.

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bewonerscommissie, amsteldorpinactie@ziggo.nl.

Straatbeeld
Amsteldorp vanaf de lucht

Nieuwsberichten over de plannen

Lees hier het laatste nieuwsbericht dat de bewoners van Amsteldorp hebben ontvangen: Nieuwsbericht 8

Wilt u ook de vorige nieuwsberichten lezen? Dat kan hier.

Vragen?

Heeft u vragen over het project Amsteldorp? Neem contact op met de verantwoordelijke Projectassistent, Karen Loquet, k.loquet@ymere.nl, mobiel 06-11 14 96 05. Of met procesmanager, Rob Oosterloo, R.Oosterloo@ymere.nl, telefonisch 088 - 0807049.

WoningNet

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Wanneer er woningen beschikbaar zijn, staat er een advertentie op WoningNet Stadsregio Amsterdam. U kunt dan alleen via WoningNet reageren.