Nieuwbouw

 

IJdoorn

In de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam Noord waar nog de (voormalige) IJdoornschool staat, is Ymere van plan om circa 137 sociale huurwoningen te bouwen. Dit worden voor een groot deel 3-kamer appartementen bedoeld voor senioren. Ook worden er compacte 2-kamerappartementen ontwikkeld voor 1- en 2- persoonshuishoudens.

Overzichtstekening nieuwbouw IJdoorn

Samenwerkingsverband Waterlandpleinbuurt

Het project maakt deel uit van het stedelijk vernieuwingsgebied De Waterlandpleinbuurt. Ymere participeert hier sinds 2002 samen met Rochdale en Stadgenoot. De locatie, waar nu een school, een kinderdagverblijf en een bedrijfsverzamelgebouw staan, draagt de gemeente over als bouwrijpe kavel aan Ymere.

Verbinding maken met twee buurten

De IJdoorn ligt op een belangrijk scharnierpunt tussen het oude Tuindorp Nieuwendam en het nieuwe Waterlandplein en maakt onderdeel uit van een groene verbindingsroute van Baanakkerspark naar Schellingwouderbreek. De nieuwbouw zorgt voor verbinding tussen het oude traditionele Tuindorp Nieuwendam enerzijds en het nieuwe Waterlandplein met hoogbouw anderzijds.

ligging
IJdoorn tussen Tuindorp Nieuwendam en Waterlandplein
bebouwing
De gebouwen worden familie van elkaar

Het ontwerp sluit aan bij de omgeving

De vijf losstaande gebouwen, ‘huizen’, krijgen verschillende hoogten. Door deze huizen in hoogte op te laten klimmen richting het Waterlandplein (nieuw- en hoogbouw), wordt de aansluiting met de verschillende kanten/de omgeving van het plangebied gezocht. De vijf gebouwen staan rondom een groen intiem binnengebied, dit sluit goed aan bij het traditionele Tuindorp Nieuwendam. Er is gekozen voor een baksteenarchitectuur met als doel dat de huizen qua uitstraling zoveel mogelijk op elkaar lijken. Zo worden ze familie van elkaar. Dat zorgt weer voor rust en eenheid in het complex als geheel. En dat past weer bij de sfeer van de omliggende tuindorpen.

Sociale huurappartementen

In het nieuwbouwplan worden voor een groot deel appartementen ontwikkeld die geschikt zijn voor mensen die tot een hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze woningen worden gelijkvloers, ruim en krijgen 3 kamers en een fijn balkon. In de gebouwen komt een lift en dat maakt het ontwerp ook geschikt voor bewoners die minder mobiel zijn.

Ook 2-kamerappartementen

In het plan is ruimte gemaakt voor compactere 2-kamerappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Zo bieden we behalve senioren ook jongere woningzoekenden, zoals starters de mogelijkheid om passend te wonen in de Waterlandpleinbuurt.

Allemaal met balkon
De woningen krijgen een balkon
De verhuur start rond zomer 2024 via WoningNet
De verhuur start rond zomer 2024 via WoningNet

WoningNet

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Wanneer er woningen beschikbaar zijn, staat er een advertentie op WoningNet Stadsregio Amsterdam. U kunt dan alleen via WoningNet reageren.

Planning

De plannen worden verder uitgewerkt. We willen eind 2022 starten met de bouw van de woningen. De verwachting is dat rond de zomer van 2024 de woningen in de verhuur gaan via WoningNet. De oplevering staat gepland eind 2024.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven van dit project.

Aanmelden