Watertesten
 

Watertesten Amsterdam-Noord: hoe zit dat?

Sommige bewoners van de Tuindorpen in Amsterdam-Noord zetten vraagtekens bij de watertesten die worden uitgevoerd om te kunnen vaststellen of er looddeeltjes in het kraanwater zitten. Hoe betrouwbaar is die watertest?

 

Ymere heeft voor de watertest het bedrijf Normec Biobeheer ingeschakeld. Zij zijn geaccrediteerd door de onafhankelijke Raad voor Accreditatie voor het doen van watertesten. Het onderzoeken van kraanwater heeft als doel om erachter te komen of kraanwater nog door een loden toevoerleiding onder de vloer stroomt. En wat hiervan de invloed is op de waterkwaliteit.

De onafhankelijke keuringsinstantie KIWA keek afgelopen week mee met Normec Biobeheer en stelt vast dat de gebruikte methode voor de monsterafname voldoet aan de accreditatie. En dat de wijze waarop dit gebeurt -het laten doorstromen van de kraan totdat het water een constante temperatuur heeft- het meest voor de hand liggend is als je lood in toevoerleidingen, bovenstrooms van het leveringspunt in de woning, wilt vaststellen.

Het is in het belang van alle huurders, kopers, andere betrokkenen en Ymere dat over de uitslag van de watertesten geen enkele twijfel bestaat, benadrukt Ymere-regiomanager Chris Pettersson. Hij is bij Ymere verantwoordelijk voor Amsterdam-Noord. “Niemand heeft iets aan een watertest die niet deugt”, zegt Chris in klare taal. “We verhuren woningen en zijn géén specialisten in het testen van water. Daarom hebben we een geaccrediteerd, onafhankelijk bedrijf gevraagd dat te doen. Zij zijn deskundig, onpartijdig en onafhankelijk.”

“Om alle twijfels weg te nemen, hebben we de bekende onafhankelijke keuringsinstantie KIWA gevraagd mee te kijken hoe de watertesten van Normec Biobeheer worden uitgevoerd en of die aan alle regels voldoen. De inspecteurs van KIWA waren daarin heel duidelijk”, zegt Chris.

 

Noord geval apart

“In Amsterdam-Noord is sprake van een bijzondere situatie”, legt procesmanager Robèrt Verheij uit van Normec Biobeheer die ook op de inloopbijeenkomst aanwezig was. “Maar een klein aantal huizen in de Tuindorpen hebben een eigen wateraansluiting. Voor de meerderheid van de woningen geldt dat water eerst door een gedeelde toevoerleiding stroomt voordat het uit de kraan komt. Dat betekent ook dat watergebruik bij de buren van invloed kan zijn op het aantal looddeeltjes in het kraanwater.”

Om betrouwbare watermonsters te nemen op een manier die voor alle bewoners gelijk is, laat het laboratorium daarom het kraanwater doorlopen totdat het water een constante temperatuur heeft. Pas dan wordt het watermonster genomen. “Alleen zo weet je zeker dat watergebruik bij de buren niet van invloed is op de test. En test je het aantal looddeeltjes op een manier die reproduceerbaar is en voor alle bewoners gelijk”, aldus Verheij.

Hoe lang het kraanwater moet doorstromen voordat het watermonster wordt genomen is per woning verschillend. Verheij: “Dat heeft ermee te maken dat iedere woning een andere aansluiting heeft op de waterleiding. Pas als de temperatuur constant is, nemen we een watermonster. Je krijgt dan een betrouwbare uitslag of en zo ja hoeveel looddeeltjes in het kraanwater zitten bij gemiddeld gebruik.”

Deze manier van testen is goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie. De Raad doet dat namens de overheid. De Raad zegt er zelf het volgende over op hun website:

“Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. We willen er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van producten en diensten in orde is. Dat bloeduitslagen correct zijn, dat vlees niet te veel bacteriën bevat, dat roltrappen veilig zijn, dat elektrotechnici deskundig handelen. Dat kan alleen als certificaten en rapporten waarmaken wat ze beloven.”

Zodra het volledige rapport van KIWA beschikbaar is, publiceren we dat op ymere.nl/waterleidingen

Meer informatie over de Raad voor Accreditatie staat hier:www.rva.nl 

Meer informatie over de accreditatie van Normec Biobeheer staat hier: https://www.rva.nl/scopes/details/L281?highlight=biobeheer

 

Heeft u nog vragen?

Ga naar ymere.nl/waterleidingen voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Of neem contact met ons op. We helpen u graag.

Meer over dit onderwerp:

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief over Loden waterleidingen

Aanmelden