Huurders en eigenaren in één woongebouw (VvE)

Ziet u weleens een bord 'te koop' aan uw woongebouw? Dan woont u in een gebouw met huur- én koopwoningen of bedrijfsruimtes. In uw woongebouw wonen of werken dan ook mensen die zelf eigenaar zijn van hun woning of bedrijfsruimte. Al deze verschillende eigenaren vormen samen een Vereniging van Eigenaren (VvE). Ymere is daar als eigenaar ook lid van. De VvE regelt het beheer en onderhoud van uw woongebouw. 

Als u in een gebouw woont met huurders en eigenaren gaan zaken soms net even anders. Ymere moet namelijk rekening houden met de andere eigenaren en kan niet alleen besluiten. Daarom leggen wij u graag uit waar u als huurder rekening mee moet houden. 

 

Reparaties en andere vragen

Huurt u in een gemengd woongebouw, dan is Ymere altijd uw eerste aanspreekpunt voor reparatieverzoeken, servicekosten, betalen van de huur, onderhoud en overlast. Sommige zaken moet Ymere eerst met de VvE bespreken. Ymere kan daarover niet alleen beslissen.

Is er iets stuk in uw woning?

Dan pakt Ymere dat op. Reparaties meldt u bij Ymere telefonisch of via MijnYmere

Ga naar MijnYmere

Is iets stuk in de gemeenschappelijke ruimte, aan gevel, ramen of dak?

Dat kunt u ook aan ons doorgeven via MijnYmere. Dan meldt Ymere dit bij de beheerder van de VvE. De VvE-beheerder stuurt dan een monteur om de reparatie uit te voeren. Bij grote en/of dure reparaties moet de VvE eerst een offerte opvragen. Het VvE-bestuur of alle eigenaren samen moeten dan eerst met elkaar besluiten of de reparatie uitgevoerd kan worden. Het kan soms dus langer duren voordat de reparatie is uitgevoerd. 

Bent u eigenaar van een woning in een VvE? Vraag dan uw reparatie aan via Twinq 

Wat is een VvE?

Als er in een gebouw meerdere eigenaren zijn, is er altijd een VvE. Dit is zo geregeld in de wet.

Een eigenaar van een appartement is ook mede-eigenaar van het gebouw. De eigenaren regelen en betalen samen in de VvE het onderhoud en beheer van het woongebouw, de gemeenschappelijke delen, zoals het dak, de entree en installaties zoals de lift. 

De VvE wordt geleid door een bestuur, waarin particuliere eigenaren en soms ook iemand namens Ymere in zit. Een VvE houdt minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Dan beslissen de eigenaren samen over alle gemeenschappelijke zaken in het woongebouw. Ymere is als eigenaar van de huurwoningen ook op de ALV aanwezig om haar stem en de stem van haar huurders te laten horen. Ook een lid van een bewonerscommissie kan hierbij aanwezig zijn.

Web Vves Olympia Amsterdam Zuid

Wat doet een VvE?

Een VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van het woongebouw. Ook contracten, zoals het schoonmaakcontract of het tuinonderhoudscontract vallen onder de VvE. Daarnaast moet de VvE ervoor zorgen dat er genoeg geld op de rekening staat om alle kosten te kunnen betalen.  

Onderhoud

Een VvE beslist over het onderhoud van de gemeenschappelijke  delen van het gebouw. Zoals de entree, trappen, de buitenkant (dak, gevel, ramen), de gedeelde voorzieningen en installaties (bijvoorbeeld leidingen, lift, rioolen soms ook de verwarming als het gebouw een gemeenschappelijk verwarmingsketel heeft). 

Schoonmaak en tuinonderhoud

Een VvE zorgt dat de gemeenschappelijk delen van het woongebouw netjes en schoon blijven en dat er geen spullen in worden geplaatst. En zorgt ook voor het onderhoud van de tuin.

Huishoudelijk reglement

Een VvE maakt soms leefregels of een huishoudelijk reglement. Daarin staan allerlei praktische afspraken rond het prettig samen wonen in het woongebouw. De wensen van huurders en eigenaren zijn hierbij vaak hetzelfde. De VvE vraagt aan alle bewoners van het woongebouw om zich aan het huishoudelijk reglement van de VvE te houden.

 

Financiën

De eigenaren in de VvE betalen maandelijks een VvE-bijdrage voor onderhoud en beheer van het complex. De VvE bepaalt hoeveel de eigenaren ieder jaar moeten betalen. 

Veel VvE’s besteden het dagelijks beheer uit. Vaak krijgt Ymere deze beheerdersrol, dus naast de rol van Ymere als eigenaar. De afdeling VvE-beheer van Ymere is gespecialiseerd in dit dagelijks beheer. Ze doen dit zelfstandig en onafhankelijk, voor alle eigenaren in het gebouw.

Als huurder betaalt u niets aan de VvE, maar u betaalt wel servicekosten aan Ymere. De hoogte van de servicekosten hangt (deels) samen met de hoogte van de VvE-bijdrage, die alle eigenaren betalen. In de servicekosten kunnen ook nog andere kosten zijn opgenomen.

Veranderingen in de servicekosten

Ymere rekent jaarlijks de servicekosten met u af.

Soms wil de VvE een dienst toevoegen of stoppen. Dat kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van VvE-bijdrage en dus de servicekosten. In dat geval vraagt Ymere eerst aan alle huurders wat zij er van vinden: om het servicepakket te veranderen, moet 70% van de huurders akkoord zijn. 

 

Woning veranderen

U mag veel zaken in uw woning zelf verbouwen of veranderen om fijner te wonen. Soms moet u Ymere wel eerst om toestemming vragen. Meer informatie over wat u mag veranderen aan uw woning staat op een aparte pagina.

Gaat het om een verandering aan een gemeenschappelijk deel van het gebouw? Dan geeft Ymere uw vraag door aan de VvE. Op de Algemene Ledenvergadering bepaalt de VvE of u de verandering mag uitvoeren. U mag dan pas beginnen met uw verbouwing als u toestemming heeft van de VvE.

Overlast

Als u overlast ervaart van buren, is het beter eerst met elkaar in gesprek te gaan. Bekijk hier wat u zelf kunt doen en wat Ymere doet bij overlast.

Ymere neemt bij overlast soms contact op met de VvE. Omgekeerd kunnen eigenaren die er met u niet uitkomen, contact opnemen met Ymere of het VvE-bestuur. 

Ymere vertegenwoordigt de huurders in de VvE-vergadering (Algemene Leden Vergadering - ALV)

De consulent gebiedsbeheer of de gebiedsregisseur is degene die namens Ymere naar de ALV van de VvE gaat. Heeft u een vraag of een agendapunt voor de ALV, neem dan contact op met de consulent gebiedsbeheer of gebiedsregisseur van uw wijk. Heeft uw woongebouw een bewonerscommissie? Dan kunt u dit ook doen via de bewonerscommissie.

Ymere houdt rekening met wat belangrijk is voor u als huurder en voor ons als eigenaar. Wij houden u op de hoogte over beslissingen die voor u als huurder belangrijk zijn. 

Huurders zijn uitsluitend op uitnodiging van het bestuur of van Ymere aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering.

Heeft u opmerkingen over het onderhoud en het beheer van het gebouw, geef deze dan door aan Ymere. 

Ymere overlegt met bewonerscommissies

De wensen en meningen van onze huurders zijn belangrijk. Daarom werken we samen met bewonerscommissies, ook in woongebouwen met een VvE. 

Er is een aparte pagina over bewonerscommissies, waar u kunt lezen hoe u een bewonerscommissie start.