Wat mag u veranderen?

Er zijn regels en voorwaarden als u gaat klussen of verbouwen. Hier vindt u per onderdeel in uw woning wat u wel mag veranderen en wat niet. Komt u er niet uit, vraag ons dan om advies.

Zelf aangebrachte voorziening

Een aanpassing of verbouwing aan uw woning, die u zelf doet of laat doen, noemen wij een ZAV (zelf aangebrachte voorziening). 

Voorwaarden

  • Het veranderen moet veilig gebeuren
  • Het resultaat van de verandering moet veilig zijn en geen overlast veroorzaken
  • De woning moet na de verandering minstens zo verhuurbaar zijn als daarvoor
  • Voor sommige veranderingen heeft u toestemming nodig van de gemeente. Dit moet u zelf regelen.
  • Wilt u iets veranderen in een woning binnen een VvE, neem dan altijd contact op met Ymere. Meer informatie staat op onze pagina huurders en woningeigenaren in één woongebouw.
  • Woont u in een gemeente- of rijksmonument, dan moet u altijd toestemming hebben de gemeente, voor iedere verandering, hoe klein ook
  • Ook nutsbedrijven (gas, water, stroom) hebben regels. Vraag ook daar altijd na wat mag en kan.
  • Onderhoud en reparaties aan de verandering regelt u zelf

Advies

Vraag Ymere om advies als u niet zeker weet of u iets mag veranderen. Neem contact met ons op dan bespreken we wat er kan en mag. 

Soorten veranderingen