Uw buurt en uw complex

We hebben allemaal buren. We delen de buurt, het trappenhuis, de hal, de galerij, de stoep en de lift. Als iedereen rekening houdt met elkaar, gaat het vaak goed.

 
181203 YMERE DAG 2 0424

In uw trappenhuis, hal of complex

Als er iets stuk is in een algemene ruimte, kunt u een reparatie melden. Voor dit soort reparaties hoeft u niet thuis te blijven. Geef ze dus snel door!

Vindt u dat problemen in de algemene ruimte niet goed opgelost worden of steeds terugkomen, schakel dan uw wijkbeheerder in.

Als er  bij uw woning op straat iets kapot of vies is, kunt u dat melden bij uw gemeente.  

Zorg en overlast

Maakt u zich ongerust over buurtgenoten of weet u niet hoe u problemen in de buurt of ruzie met de buren kunt oplossen? Dan kunt u hulp inroepen.

Oplichters met babbeltrucs maken soms een buurt onveilig. Hoe herkent u een Ymere-medewerker?

181129 YMERE DAG 1 1063
181204 YMERE DAG 3 1042 (1)

Afspraken en regels

Huurders en Ymere hebben afspraken en regels. Die staan in uw huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. De afspraken gaan ook over het leefbaar houden van uw omgeving. 

Als woningen gebruikt worden voor vakantieverhuur, bedrijfsruimte of het kweken van wiet, betekent dat ook minder huizen om in te wonen. Het is tegen de afspraken. Ymere spoort woonfraude daarom ook actief op.

Meer doen voor uw complex of buurt

Samen met andere bewoners kunt u een klankbordgroep of bewonerscommissie starten. Ymere helpt u daar graag bij.

181211 YMERE DAG 6 0077
181204 YMERE DAG 3 0504

Wijkbeheer

Uw wijkbeheerder kent uw buurt als geen ander. De wijkbeheerder weet ook de weg naar de organisaties waarmee woningcorporaties als Ymere mee samenwerken, zoals zorgverleners, gemeente en politie.

U betaalt voor de wijkbeheerder via de servicekosten.