Huurcontract aanpassen

Op het huurcontract staat wie de officiële huurders zijn. Trouwen, samenwonen, scheiden en overlijden hebben invloed op uw contract. Geef veranderingen op tijd door, dat is ook belangrijk voor uw rechten als huurder. 

Huurcontract aanpassen 

Als u gaat verhuizen, kunt u de huur opzeggen.

 

Huurders op het contract

  • Huurders moeten in de woning wonen
  • Alleen uw partner kan ook huurder worden, we noemen dat een medehuurder
  • Op een huurcontract kunnen maximaal 2 huurders staan
  • Als u trouwt of geregistreerd partner wordt, bent u automatisch ook huurder. Geef dit wel door, dan zetten we het op het huurcontract. Zo kunt u dan beiden makkelijk zaken bij ons melden en aanvragen.
  • Als u samenwoont, kunt u na 2 jaar medehuurderschap aanvragen

Huurders en bewoners

  • Als uw naam niet op het huurcontract staat, bent u bewoner. U bent dan geen huurder.
  • Het inkomen van een medebewoner kan wel meetellen voor bijvoorbeeld huurverhoging of als u een nieuwe woning gaat huren.
  • Kinderen zijn bewoners, geen medehuurders

Contract en algemene huurvoorwaarden

In het huurcontract staat huurprijs, servicekosten, ingangsdatum en wie de huurder is en dus verantwoordelijk is voor het betalen van de huur. Ook staan er voorwaarden in, bijvoorbeeld over dat u zelf in de woning moet wonen. Dit is een voorbeeld van een huurcontract (pdf).

Bij het huurcontract krijgt u ook de algemene huurvoorwaarden. Hier staan ook regels in, die voor alle huurders gelden. De algemene voorwaarden veranderen soms. De versie die u bij uw contract heeft gekregen geldt voor u. Dit is een voorbeeld van de algemene huurvoorwaarden (pdf), zoals nu bij nieuwe huurcontracten zitten.

Volmacht (toestemming)

Als iemand anders voor u uw zaken regelt of een klacht voor u indient, moet u dat altijd regelen met een volmacht. Op de volmacht staat aan wie u toestemming geeft om uw zaken te regelen. Deze persoon is dan uw waarnemer. U en uw waarnemer moeten allebei het volmacht-formulier (pdf) ondertekenen.

Het ingevulde formulier stuurt u digitaal naar ons toe. Het kan ook per post naar Ymere, Afdeling Huurprijs, Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam.

Meer over