Bij overlijden

Als een huurder overlijdt, moet dat aan Ymere worden doorgegeven. We passen het huurcontract dan aan. Ymere vraagt altijd om een overlijdensakte. U kunt het huurcontract aanpassen in MijnYmere. 

Huurcontract aanpassen 

Heeft u nog geen MijnYmere-account? Maak dan eerst een account aan. 

Wilt u de huur opzeggen? Klik dan hier.

Bij 2 huurders, beide huurders staan op het contract

Als een van de huurders overlijdt, bekijkt Ymere of de andere huurder in de woning kan blijven wonen. Dat kan bijna altijd.

Bij een huurder en een medebewoner

Als een medebewoner overlijdt, hoeft u dat niet aan Ymere door te geven.

Als de huurder overlijdt, kan alleen een medebewoner die partner van de huurder was het huurcontract overnemen. De medebewoner moet wel minimaal 18 jaar zijn, minstens 2 jaar in de woning wonen en als partner een huishouding hebben gedeeld met de huurder.

Inwonende kinderen

Voor inwonende kinderen van 18 jaar en ouder die vanaf hun geboorte op de huurwoning hebben gewoond en waarvan de ouders zijn overleden, past Ymere maatwerk toe. 

Voor de voorwaarden en regels kunt u contact opnemen met de afdeling Bijzondere Toewijzing.

Opzeggen door nabestaanden

Als u een nabestaande bent van een huurder, kunt u de huur opzeggen.

  • U mag elke dag van de maand opzeggen. U hoeft dus niet te wachten tot de laatste of eerste dag van de maand. De laatste dag moet wel een werkdag zijn.
  • De opzegtermijn is minstens 1 maand
  • Het huurcontract  eindigt automatisch ('van rechtswege') na de tweede volle maand na het overlijden.
  • De huur moet betaald worden tot en met de laatste dag van de huurovereenkomst. Het kan zijn dat de huur voor de hele maand al is afgeschreven. Ymere betaalt dan terug voor de dagen dat er niet meer wordt gehuurd. We maken het bedrag over na de eindafrekening. De eindafrekening krijgt u als nabestaande binnen 6 weken na de laatste dag van de huurovereenkomst.
  • Bij de voorinspectie geeft u de overlijdensakte aan de woonmakelaar. Als we nog geen handtekening van u hebben, vragen we die dan van u.
  • Op de laatste dag van de huur is de eindinspectie in de woning. Dan levert u ook de sleutels in.