Regels voor bewoning

U huurt uw woning om er zelf in te wonen, alleen of samen met uw gezin. In uw huurcontract staan de afspraken tussen u en Ymere.

De belangrijkste regels

  • U moet zelf in de woning wonen. Het is uw hoofdverblijf en niet uw tweede woning. Soms kunt u wel huisbewaring aanvragen. Bijvoorbeeld als u tijdelijk voor uw werk of studie in het buitenland gaat wonen. 
  • Alleen u en de perso(o)n(en) met wie u een huishouden vormt mogen in de woning wonen. Een huishouden bestaat uit maximaal 2 volwassenen en de nog thuiswonende kinderen.
  • U moet minimaal 18 jaar oud zijn
  • U mag uw woning niet aan een ander verhuren (onderhuur), ook niet aan toeristen via AirBnB
  • U houdt uw woning en bijbehorende omgeving, schoon en opgeruimd
  • U gebruikt uw woning alleen om in te wonen, niet voor andere activiteiten

Meer over