Ymere renoveert en bouwt in Hogewey in Weesp
 

Ymere renoveert en bouwt in Hogewey, Weesp

In de wijk Hogewey in Weesp heeft Ymere veel werk in uitvoering. Op verschillende plaatsen wordt gerenoveerd en vernieuwd. En er liggen nieuwbouwplannen. Een rondje langs de velden met projectleider Frank Moerman en wethouder John Vos.

 

We beginnen het rondje aan de Tuinkade. Daar pakt Ymere 52 woningen uit de jaren dertig aan. ‘Je ziet dat renovatie hard nodig is,’ zegt Frank Moerman. ‘Met groot onderhoud en hoogniveaurenovatie verbeteren we hier het wooncomfort. De woningen krijgen weer een frisse uitstraling. Bovendien worden ze extra veilig en energiezuinig. Het blijven allemaal sociale huurwoningen.’ Het werk is in volle gang. Eind van dit jaar wordt het afgerond.

De basis van het renovatieplan zijn de wensen (en klachten) van de bewoners. Ymere heeft ze samen met de aannemer, de architect en de bewonerscommissie geïnventariseerd. Wethouder John Vos (volkshuisvesting, RO) kijkt er met goedkeuring naar. ‘De acties van Ymere in Weesp dragen bij aan een goede woningvoorraad. Dat zie je hier goed. Die gerenoveerde woningen zijn veel duurzamer.’

Even verderop, aan de Plataanlaan, gaat Ymere ook vijftien sociale huurwoningen renoveren. Er is hier minder achterstallig onderhoud dan aan de Tuinkade, maar er moet wel iets gebeuren. Op 8 december 2021 was er een eerste bewonersavond waarop Ymere met bewoners  in gesprek is gegaan over hun wensen en ideeën. Moerman: ‘Inmiddels heeft de aannemer alle woningen opgenomen. We gaan in overleg met de huurders het verbeterplan maken; de uitvoering volgt vanaf najaar 2023.’ 

Renovatie Tuinkade
Werk in uitvoering in de Tuinkade
In een gerenoveerde woning
Een kijkje in een gerenoveerde woning
Plantaanlaan
Er komt in overleg met de huurders ook voor Plantaanlaan een verbeterplan
 

Sluitstuk

Dat wordt het sluitstuk van de operatie ‘verbetering Hogewey’, waarin verder nog de Kastanjelaan en de Kostverlorenstraat (even verderop) de aandacht trekken. Moerman: ‘Aan de Kastanjelaan stonden woningen die zo verouderd waren dat renovatie financieel onhaalbaar was. Er komen tien koopwoningen voor in de plaats. Daarvoor was veel belangstelling door woningzoekende gezinnen. Die woningen zijn via loting verkocht.’ Aan de Kostverlorenstraat bouwt Ymere acht nieuwe sociale huurwoningen. Moerman wijst op bouwvakkers, die bezig zijn met het plaatsen van bouwketen. ‘Onze co-maker Thunnissen is gestart met de bouw. Rond de jaarwisseling worden de woningen opgeleverd.’

Wethouder Vos staat achter het gemengde woonprogramma. ‘In Hogewey moeten verschillende mensen zich thuis voelen,’ zegt hij. ‘Zo’n mix is goed voor de buurt, én voor Weesp.’ Die mix zie je ook terug in de nieuwbouwplannen op de locatie van de Kostverlorenflat, waar het rondje Hogewey eindigt. Voor het braakliggende terrein, vlakbij winkelcentrum Hart van Hogewey, is eind december de zogenoemde anterieure overeenkomst ondertekend. Daarin zijn – voorafgaand aan het bestemmingsplan – afspraken vastgelegd tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de verdeling van taken en kosten. Het nieuwbouwplan voorziet hier in 96 nieuwe appartementen, waarvan 66 twee- en driekamerwoningen in de sociale huur, bestemd voor senioren en starters. Voor maximaal 30 duurdere koop- of huurappartementen bovenop het winkelcentrum zoekt Ymere een andere partij.

Niet onomstreden

Zoals bekend is dit plan niet onomstreden. Hoewel Ymere veel moeite heeft gedaan om de nieuwbouw zorgvuldig in de omgeving in te passen en om rekening te houden met reacties van omwonenden, verwacht Moerman dat er bezwaren zullen worden aangetekend tegen het bestemmingsplan. Dat is in maart in procedure gegaan. Wethouder Vos begrijpt het wel. ‘Mensen worden in hun directe omgeving geconfronteerd met veranderingen waarop ze vaak niet zitten te wachten. Aan de andere kant worstelen we in Weesp met grote tekorten op de woningmarkt. Het gaat erom alle belangen goed af te wegen. Ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Wie het er niet mee eens is, kan de wettelijke procedures volgen.’

Kostverlorenflat
Een impressie van de Kostverlorenflat
In een renovatiewoning Tuinkade
Wat behouden kan blijven, behouden we, zoals aan de Tuinkade
 

Per saldo levert de ‘operatie Hogewey’ 46 nieuwe sociale huurwoningen op. Is dat wel genoeg? Wethouder Vos: ‘Je moet dat cijfer zien in relatie tot andere plannen. Op andere locaties wordt ook veel gebouwd, vaak samen met Ymere overigens. Aan de Amstelland/Rijnkade bijvoorbeeld, in de Bloemendalerpolder (Weespersluis), en in het plan Weesperwerf en in het Van Houtenpark. Alles bij elkaar komen er de komende jaren meer dan 400 sociale huurwoningen bij. En dan heb ik projecten met sociale koopwoningen nog niet eens genoemd, zoals bij de Weesperschool.’

Een rondje loop je in een middag, het complete onderhouds-, renovatie en nieuwbouwprogramma neemt veel meer tijd in beslag. De eerste visie van Ymere voor de Hogewey-locaties dateert al uit 2017. Pas over vele jaren zal alles afgerond zijn. Maar dan is er een voor langere termijn een goede, duurzame omgeving voor de bewoners van Hogewey.

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox. Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden