Duurzaam denken en doen. Hoe kijkt u er tegenaan? 

 Wij stelden de panelleden een aantal vragen over duurzaamheid. Duurzaam denken is een vaak gehoorde term. Wat betekent dat voor onze huurders?  Ymere wil een corporatie zijn die duurzaam denkt en doet door een bijdrage te leveren aan een schonere wereld. Ymere en de huurdersorganisatie SHY vinden het belangrijk om te weten hoe huurders aankijken tegen dit onderwerp. De antwoorden nemen wij mee in onze plannen voor energiebesparende maatregelen.

Lees hier de resultaten

Het onderzoek is gehouden in maart 2020.

 

Het Digitaal Huurderspanel is een samenwerking tussen Ymere en huurdersorganisatie SHY.