Labeling van Seniorenwoningen

Een deel van onze woningen is bestemd voor senioren. Vaak zijn die woningen gelijkvloers en is er een lift. Zo kunnen mensen in dezelfde levensfase en met gelijke woonwensen bij elkaar wonen. Senioren met een passend inkomen kunnen via WoningNet of Woonservice op een woning reageren. Vaak mag dat vanaf 55 jaar of ouder. Het gebeurt steeds vaker dat deze seniorenwoningen langer leeg blijven staan. Dat is zonde, dus verhuren we deze woningen aan bijvoorbeeld studenten of huishoudens met kinderen. In november 2021 vroegen we het Digitaal Huurderspanel hun mening over seniorenwoningen, de oorzaken van de leegstand en mogelijke oplossingen hiervoor.

Lees hier de resultaten

Wie vulden de vragenlijst in?

  • 2.004 respondenten, 46,5% respons
  • 63,3% van de respondenten is 50plusser

Deze onderwerpen kwamen aan bod

  • Mogelijke huisvesting jongeren en gezinnen in seniorenwoningcomplex
  • Ideale woonvoorwaarden- en wensen voor senioren
  • Bereidheid te helpen binnen seniorencomplex
1

Huisvesting jongeren en gezinnen in seniorencomplex

Het merendeel van de ondervraagden vindt dat er speciale woongebouwen moeten zijn voor ouderen (74%). Ook vindt een meerderheid het niet erg dat er ook jongeren/gezinnen in een seniorencomplex wonen (62%). Hoe jonger men is (34 en jonger zelfs 78%), hoe minder problemen zij hier mee hebben.

Bijna zes op de tien (57%) respondenten geeft aan dat de woning dan het beste iets langer leeg kan staan, totdat er een passende huurder gevonden is. Vier op de tien (39%) vindt dat de woning dan naar iemand kan die jonger is.

4

Samen wonen en samen leven

Wel moeten er dan extra afspraken over leefbaarheid gemaakt worden (85%). Denk dan vooral aan het voorkomen van geluidsoverlast. Dat kan vastgelegd worden in een huishoudelijk reglement. Soms is er niet meteen een nieuwe bewoner voor een seniorenwoning.

Bereidheid te helpen binnen seniorencomplex

Bijna de helft (45%) van de ondervraagden wil zich in een seniorencomplex inzetten voor het gebouw of de buren. Er is dus sprake van een sterk groepsgevoel of in ieder geval een behoefte hieraan.

3

Wensen en behoeften in een seniorencomplex

We vroegen de panelleden ook naar hun woonwensen. Een duidelijke meerderheid vindt dat er een mogelijkheid moet zijn om mantelzorgers te laten inwonen in een seniorenwoning (70%). Het panel vindt ook dat over het algemeen dat een woning minimaal 65 m2 groot zou moeten zijn voor senioren en het liefst drie kamers moet hebben. Een lift is overigens ook een voorwaarde.

Uitkomsten DHP (2)

Wonen in een seniorenwoning

Verder komt naar voren dat het begrip ‘seniorenwoning’ verschillend begrepen wordt. Zo bestempelt de helft van de ondervraagden 55-plussers als senioren, terwijl een kwart dat te jong vindt voor die benaming. Ruim driekwart van de panelleden zou uiteindelijk wel in een seniorenwoning willen wonen, maar het merendeel (64%) wil het liefst helemaal niet verhuizen.

Uitkomsten DHP (1) (1)

Met de uitkomsten gaan we aan de slag

  • Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) heeft de uitkomsten besproken en verrijkt met Platform Y, om ook de inzichten van jongeren mee te nemen.
  • SHY heeft de uitkomsten gebruikt voor een advies aan Ymere over het al dan niet labelen van woningen speciaal voor senioren.
  • Ymere gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om met de SHY afspraken te maken met de SHY over de labeling van woningen.
  • Ymere gebruikt de uitkomsten en het advies van SHY voor het maken van beleid over labeling van woningen
PNG Ymere Logo Paars Op Transparant

Het Digitaal Huurderspanel is een samenwerking tussen Ymere en huurdersorganisatie SHY.

Logo SHY RGB