Mobiliteit

In december 2020 stelden we de leden van ons huurderpanel een aantal vragen over mobiliteit (vervoer). Waarheen reist u vanuit uw woning? Waarvoor? Met welk vervoersmiddel? Wat mist u daarbij? Uit het onderzoek blijkt dat de meesten van u lopend, met de fiets of met de eigen auto reizen naar uw activiteiten. 43,6% van de panelleden deed mee aan het onderzoek. Ymere en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) willen weten wat u aan vervoersvoorzieningen wenst rond de woning. Ymere kan hier dan rekening mee houden bij bijvoorbeeld nieuwbouwplannen.

Lees hier de resultaten

De belangrijkste vervoersvoorzieningen vindt u:

  1. Openbaar vervoer
  2. Parkeermogelijkheden
  3. Bergruimte voor fiets/scooter enzovoort

Wat interessante uitkomsten:

  • Panelleden tot 50 gaan vaker op de fiets dan panelleden ouder dan 50 jaar. Panelleden tot 50 jaar vinden een goede en veilige fietsenstalling een belangrijke voorziening bij de woning.
  • Panelleden in regio Amsterdam gaan vaker met de fiets dan panelleden uit onze andere regio’s. Naar het werk, voor vrijetijdsbesteding en bezoek aan familie, vrienden en kennissen.  Zij vinden een goede en veilige fietsenstalling een belangrijke voorziening bij de woning.
  • Panelleden in regio Amsterdam doen vaker lopend boodschappen dan respondenten uit de andere regio’s.
  • Panelleden in regio Haarlemmermeer gaan vaker met de eigen auto naar familie, vrienden en kennissen dan panelleden in de andere regio’s.
  • 28% van de panelleden wil wel een deelauto proberen of gebruiken. 37% wil dit niet. Vooral panelleden uit regio Amsterdam staan hier voor open en vinden het belangrijk dat zij vlak bij de woning een deelauto kunnen gebruiken. Panel uit de andere regio’s vinden dit minder belangrijk.
  • Het gebruik van een elektrische fiets is meer in trek. Dit wil 50% van de panelleden wel proberen of gebruiken.
  • U wilt het verst reizen voor familie, vrienden en kennissen. Voor winkels voor dagelijkse boodschappen en de huisarts/fysiotherapeut wilt u maximaal 15 minuten reizen.

 

 

Uitkomst mobiliteit top 3

 

 

 

 

Uitslag mobiliteit deelauto -fiets

 

Het Digitaal Huurderspanel is een samenwerking tussen Ymere en huurdersorganisatie SHY.