Resultaten onderzoek ondernemingsstrategie

In juni 2022 vroegen we ons digitaal huurderspanel om mee te denken over onderwerpen die voor Ymere de komende jaren écht belangrijk zijn. Deze kregen een plek in onze nieuwe ondernemingsstrategie ‘Samen thuis’.

 

Op deze pagina leest u de belangrijkste uitkomsten. Lees hier het rapport met alle uitkomsten. 

 

Wie vulden de vragenlijst in? 

1976 respondenten, 47% respons 

Deze onderwerpen kwamen aan bod 

Waar moet Ymere vooral geld aan uitgeven? 

 1. Meer sociale huurwoningen bouwen  
 2. Investeren in onderhoud bestaande woningen 
 3. Investeren in de duurzaamheid van woningen 

Weet u wat een bewonerscommissie is? En zo ja: bent u hier lid van?  

 • Zes op de tien (58%) van onze huurders weet wat een bewonerscommissie is.
 • Vier op de tien (42%) van onze huurders weet niet wat een bewonerscommissie is. 
 • Deelnemers die geen lid zijn van een bewonerscommissie noemen als redenen hiervoor: geen tijd, geen bewonerscommissie aanwezig, geen interesse, geen zin of niet over nagedacht. 
 • Deelnemers onder de 50 jaar weten vaker niet wat een bewonerscommissie is dan deelnemers van 50 jaar of ouder 

Hoe denkt u dat Ymere beter in contact kan komen met de huurders?  

 • Via thuisbezoek door medewerkers van Ymere (50% van de deelnemers zou dit fijn vinden) 
 • Via de mensen die in de wijk werken, zoals wijkbeheerders 
 • Via nieuwsbrieven en website 

Aan wie zou Ymere haar bedrijfsruimtes moeten verhuren? 

 • Buurtsupermarkt 
 • Kringloopwinkel 
 • Bibliotheek 
 • Anders: buurthuis, kleine lokale ondernemers 

Wie is volgens u verantwoordelijk voor de volgende uitdaging(en) op het gebied van duurzaamheid? 

 • Deelnemers vinden dat vooral de gemeente verantwoordelijk is voor van het gas afgaan en waterafvoer in en om het huis bij veel regen.  
 • Ymere is volgens de deelnemers vooral verantwoordelijk voor energiebesparing door isolatie en hitte in huis op zomerse dagen.  
 • Deelnemers vinden zichzelf verantwoordelijk als het gaat om energiebesparing in gebruik. Ruim 80 procent van de deelnemers maakt zich zorgen over de hoogte van de energierekening. 

Voor welke groepen zouden we specifiek moeten nieuwbouwen? 

 • Ymere moet vooral bouwen voor lage inkomens, ouderen en jongeren. 
 • Tweederde van de respondenten vindt dat Ymere in nieuwbouw veel aandacht moet besteden aan het bouwen van verschillende soorten woningen (afmetingen en kenmerken). 
 • Maar: tweederde van de respondenten vindt ook dat simpele standaardwoningen bouwen als dat gemakkelijk, goedkoper en sneller kan 

Met de uitkomsten gaan we aan de slag 

 • De uitkomsten geven Ymere en de SHY belangrijke informatie bij het maken van keuzes binnen de nieuwe strategie 
 • De uitkomsten geven Ymere en de SHY aanleiding om bepaalde onderwerpen nog verder te onderzoeken of uit te vragen bij huurders 
 • De uitkomsten deelt Ymere met de medewerkers die met de onderwerpen bezig zijn, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun dagelijkse werk en beslissingen.