Prestatieafspraken Haarlem

In 2021 stelden we leden van het Digitaal Huurderspanel uit Haarlem een aantal vragen over ‘prestatieafspraken’. Dit zijn afspraken die wij (en andere woningcorporaties) met de gemeente maken over wonen. Deze ‘prestatieafspraken’ gaan over onderwerpen zoals duurzaamheid en energietransitie, leefomgeving, toewijzing woningen aan kwetsbare huurders en wonen en zorg. 43,6% van de Haarlemse panelleden deed mee aan het onderzoek. Met de resultaten zijn Ymere, de huurdersorganisatie aan de slag zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden.

Lees hier de resultaten

Wie vulden de vragenlijst in?

  • 62% van de respondenten is 50+
  • 250 respondenten, 43,6% respons

Deze onderwerpen kwamen aan bod

  • Duurzaamheid en energietransitie
  • Leefomgeving
  • Toewijzing woningen aan kwetsbare huurders
  • Wonen en zorg

Duurzaamheid/energietransitie

Energietransitie is de overgang van de energie van nu naar groene energie. Ook voor de gemeente Haarlem is dit een belangrijk onderwerp. Zo zijn er plannen om 'van het gas af' te gaan, meer huizen te isoleren en een warmtenet aan te leggen.

Het overgrote deel van de deelnemers heeft belangstelling voor het onderwerp duurzaamheid en energietransitie. Slechts 9% geeft aan geen interesse te hebben in het onderwerp.

De eerste vraag ging over of huurders voldoende op de hoogte worden gehouden over de plannen van de gemeente Haarlem die gaan over energietransitie en duurzaamheid.

Het panel geeft hiermee aan onvoldoende te zijn geïnformeerd. Slechts 15% geeft aan volledig op de hoogte te zijn van de plannen. Bovendien is het panel over het algemeen niet enthousiast over een warmtenet in Schalkwijk.  

Ook kwam er uit de antwoorden naar voren de effecten van de energie transitie vooral negatief uit zullen pakken voor de huurders. Ruim 1/3e (33%) van panel verwacht overlast te krijgen van de werkzaamheden als de plannen uitgevoerd worden.  

Wat ook duidelijk naar voren kwam is dat een relatief grote groep (68%) bereid is om mee te betalen aan duurzame energie.  

Uitkomst duurzaamheid

Leefomgeving

Wat draagt bij aan een fijne leefomgeving volgens ons panel? Meer groen! Zo vindt 80% openbaar groen zoals parken en geveltuinen zeer belangrijk.  

Ruim 3 kwart (76%) van het panel is bereid om een handje mee te helpen om de buurt leefbaar te houden.  

Uitkomst leefomgeving

Toewijzing woningen aan kwetsbare huurders

Verder is er maar weinig steun voor een voorrangsregeling voor kwetsbare groepen. Slechts 3 op de 10 vindt dat kwetsbare groepen voorrang moeten kunnen krijgen bij woningtoewijzing.  De groepen die het minste steun kunnen verwachten volgens ons panel zijn bijvoorbeeld economisch daklozen, statushouders en woningzoekenden die vanuit de maatschappelijke opvang komen. Slechts 20% vindt dat 30% van het beschikbare woningaanbod aan spoedzoekers moet toegewezen.  

De top 3 op de vraag welke groepen het belangrijkste zijn:  

  1. senioren met zorgbehoefte,  

  2. alleenstaande ouders met kinderen 

  3. inwonende gezinnen 

Toewijzing kwetsbare huurders

Wonen & zorg 

Ruim 60% van de panelleden die meededen aan dit onderzoek is ouder dan 65 jaar.  Van deze groep wil 70% niet verhuizen.  Als men toch wil verhuizen wil 19% dat de woning aangepast is (drempels/lift, etc.) 

Wonen en zorg

Met de uitkomsten gaan we aan de slag

Dit is voor het eerst dat ons panel vragen kon beantwoorden over een deel van de onderwerpen die afgesproken worden in de prestatieafspraken. Met de antwoorden gaan we aan de slag. Ook gaan we kijken of we het digitaal huurderspanel kunnen gebruiken voor andere regio's.

Het Digitaal Huurderspanel is een samenwerking tussen Ymere en huurdersorganisatie SHY.