De meest gestelde vragen en onze antwoorden over:

in en om uw woning

De bajonetkamer (de kamer op de 1e verdieping, die bij de begane grond woning hoort) verdwijnt. Als u terugkeert naar uw woning en u wilt de kamer behouden dan is dat mogelijk. Op het moment dat u een keuze gaat maken of u wilt blijven of niet dan kunt u aangeven of u de bajonetkamer wilt behouden.

Nee, de tuinen blijven niet heel. De aannemer moet ook aan de tuinkant van de woningen werken. Er worden steigers tegen de achtergevel geplaatst en de aannemer moet door de tuinen ook spullen aanvoeren.  De aannemer doet voorzichtig, maar het is onvermijdelijk dat planten of tegels beschadigd raken. Ter voorkoming van schade kunt u de tegels of beplanting tijdelijk uit de tuin verwijderen en opslaan.

Per groep woningen (kleur) bespreken we met de bewoners hoe we ervoor kunnen zorgen dat er meer groen in de voor- en achtertuinen en andere plekken in de buurt komen. Meer groen zorgt voor koelte in de zomer en zorgt ervoor dat het water betere weg kan bij grote regenbuien.

Wij verwachten dat u zelf de ingebouwde meubels verwijderd. Zie voor uitgebreidere informatie op onze website: Wat mag u veranderen? (ymere.nl) 

Het buitenaanzicht mag niet gewijzigd worden. De schoorsteen op het dak is een onderdeel van het Beschermd Stadsgezicht en mag niet weggehaald worden. Voor wat betreft binnen kunnen we een groot deel verwijderen, maar niet alles.

Woningen met een spouw krijgen spouwmuurisolatie.  Woningen zonder spouw krijgen een voorzetwand als isolatie. 

Van der Pek

wonen tijdens de renovatie

Tijdens de renovatie kunt u niet in uw woning blijven. U kunt dan kiezen;  

  • Tijdelijk naar een andere woning, en na renovatie terugkeren in uw woning. Ymere regelt dan voor u een ‘wisselwoning’ waar u met uw spullen naar toe verhuist. 
  • Verhuizen naar een woning in de Van der Pekbuurt die al gerenoveerd is. 
  • Of u verhuist naar een andere woning buiten de Van der Pek-buurt. U krijgt voorrang (stadsvernieuwingsurgentie) 

Ja. U kunt tijdens de renovatie niet blijven wonen in uw woning. Ook als uw eigen woning tiptop in orde is. 

Dat kan, maar meestal niet. Ymere wil gerenoveerde woningen uit de Gentiaan reserveren als wisselwoning.  Er zijn ook woningen, bij voorbeeld in de Jasmijnstraat, die ingezet worden als wisselwoning. Deze woningen moeten nog gerenoveerd worden. 

Het renoveren duurt ongeveer 9 maanden tot 1 jaar.

verhuizen

U kunt zelf via Woningnet zoeken naar een andere woning. Maar u krijgt pas voorrang (Stadsvernieuwingsurgentie) als er voor uw kleur woning een plan is goedgekeurd door minstens 70% van de huurders binnen uw kleurgroep woningen. Reken erop dat dit zo’n 1-1,5 jaar voor de start van de renovatie gebeurt.

Nee, als je verhuist met stadsvernieuwingsurgentie behoud je je inschrijving.

Nee, zodra je van woning wisselt dan krijgt u een nieuw huurcontract met een nieuwe huurprijs.

Je kunt met stadsvernieuwingsurgentie (SVU) tenminste 1 jaar zoeken naar een andere woning. Lukt dat niet, en de renovatie start: dan regelt Ymere een wisselwoning. Na de renovatie ga je terug naar je huidige woning. Je komt niet op straat te staan. De urgentie stopt officieel na max 1,5 jaar of als de renovatie is gestart.

Daarover gaan we met de bewonerscommissie afspraken maken, die in het sociaal plan komen te staan. We noemen dat de ‘spijtoptanten-regeling’; als huurders definitief verhuisd zijn, maar niet kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving, dan kunnen zij binnen een bepaalde tijd (meestal binnen één jaar) aangeven dat zij terug willen keren. Let op: dan is de oude woning nog niet klaar. Je kan dus niet wachten tot dat de woning gerenoveerd is en dan pas een keuze

Geen probleem. Ymere biedt een wisselwoning totdat u iets heeft gevonden. U komt dus niet op straat te staan.

Ja, dat kan. Als het renovatieplan voor uw groep woningen is gemaakt dan moeten de huurders akkoord geven. Is 70% van de huurders akkoord? Dan wordt het plan volgens de wet gezien als een redelijk voorstel. Wilt u toch bezwaar maken, dan kunt u zelf naar de rechter gaan.

U ontvangt het renovatieplan minstens een jaar voordat de renovatie van uw woning begint.

Wij volgen de Amsterdamse Kaderafspraken. Hierin staat beschreven welke rechten en plichten corporaties en huurders hebben in renovatieprojecten.

Op deze website Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering - Gemeente Amsterdam vindt u meer informatie.

Alle woningen die op Woningnet staan zijn al door filters heen gehaald. Voordat de woningen online komen heeft Ymere al gekeken of er een passende woning tussen zit. Zien wij een passende woning voor een bewoner met stadsvernieuwingsurgentie, dan nemen wij contact op met de bewoner.

Van der pekbuurt

na de renovatie

U betaalt na de renovatie dezelfde huur. Tenzij u heeft gekozen voor extra’s (zie hiervoor het projectplan dat u nog krijgt).

Ja, iedereen mag terugkeren.

U kunt ook naar een andere gerenoveerde woning in de buurt verhuizen. Dus als u nu boven woont, en u wilt liever beneden wonen, dan zijn er mogelijkheden. En andersom ook: als u nu in een (kleinere) benedenwoning woont, en u heeft meer ruimte nodig omdat u ondertussen kinderen heeft, dan is het mogelijk om te kiezen voor een bovenwoning. Of het kan hangt af of huurders wel of niet teruggaan naar hun woning. En de woning moet passen bij uw inkomen en uw huishouden (aantal mensen met wie u samenwoont).  

U kunt ook voorrang krijgen op een woning buiten de Van de Pekbuurt. U krijg dan Stadsvernieuwingsurgentie. U krijgt pas stadsvernieuwingsurgentie als meer dan 70% van de huurders uit uw groepskleur akkoord zijn met het renovatieplan. 

U krijgt een vergoeding van Ymere voor de aanschaf van een inductie kookplaat en pannen. De gerenoveerde woning wordt ook opgeleverd met een perilex-aansluiting. Dit soort afspraken staan ook in het sociaal plan dat we per kleurgroep gaan schrijven.

En Ymere organiseert in het buurthuis halverwege het jaar kookworkshops. Dan kunt u alvast oefenen met koken op inductie. 

financiele regelingen

Voor de verhuizing naar de wisselwoning heb je geld nodig voor bijvoorbeeld het inhuren van een verhuizer. En voor de terugkeer naar de gerenoveerde woning heb je geld nodig voor bijvoorbeeld vloerbedekking en verf.  

Ja, dat wordt met elkaar verrekend.

U krijgt een vergoeding voor kosten die u moet maken voor een verhuizing.  Denk aan het inhuren van verhuizers, nieuwe vloerbedekking, etc. De vergoeding is in per 1 febr 2022 € 6505,00. Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd. Dat betekent dat dit bedrag per jaar anders kan zijn. Dat is afhankelijk van inflatie. U krijgt de vergoeding pas als meer dan 70% van de huurders uit uw groepskleur akkoord zijn met het renovatieplan.

Het komt niet vaak voor dat iemand kan/wil blijven wonen in een wisselwoning. Maar als dat zo is, dan krijgt u de volledige verhuiskostenvergoeding.

Het kan wel zijn dat aan u een bijdrage wordt gevraagd voor het stofferen van de woning.

water, energie en elektra

Voor elektra kunt u uw huidige (voordelige) contract met uw leverancier meenemen naar uw nieuwe adres. Voor wat betreft de stadswarmte wordt Vattenfall uw leverancier.

Ja, iedere bewoner krijgt een individuele watermeter en hoofdkraan.

In samenwerking met !Woon is in het eerste gerenoveerde blok een evaluatie geweest met vijf bewoners. Ze zijn tevreden over het gebruiksgemak en het comfort van het Warmtenet. Bovendien zijn de kosten niet hoger dan eerder (in vergelijking met de oude CV-verwarming en warm water). 

Wij en !Woon willen graag meer ervaringen horen en gaan daarom de bewoners van de gerenoveerde woningen in de Gentiaan benaderen. Zo vragen we de bewoners van de in september 2021 opgeleverde blokken in de Gentiaan mee te werken door o.a. hun jaarrekeningen met ons te delen. We houden u graag op de hoogte van de uitkomst van deze evaluaties. 

Stadsgezicht Van der Pekbuurt

overig

Alle huurders mogen sowieso terugkeren naar hun woning. Of we woningen gaan verkopen of duurder verhuren hangt af van het aantal huurders dat teruggaat naar hun woning. In het Noordelijk deel blijven de meeste woningen (70-80%) sociale huurwoningen. 

Copekcabana is een bijzonder project, met een andere manier van beheer én verhuur. Na oplevering van Copekcabana evalueert Ymere met de Huurdersvereniging of het project geslaagd is, en of we dit ook in het Noordelijk deel willen. 

Natuurlijk. U kunt meepraten over de plannen voor uw kleurgroep woningen. Ongeveer 2 jaar vóór de start van de renovatie in uw woning organiseert Ymere een bijeenkomst voor u en uw buren van de kleurgroep woningen. Tijdens die bijeenkomst vragen we mensen zich aan te melden voor een projectcommissie. Samen met de commissie maken we duidelijke plannen voor uw kleur-groep woningen. De commissie is van tijdelijke aard. Zodra de renovatie gaat starten, wordt de projectcommissie ontbonden.

Zit uw vraag er niet bij?

Kom naar het spreekuur 

Elke 1e maandag van de maand tussen 17.00 en 19.00 uur is er spreekuur in ons kantoortje in Meidoornplein 40. 

Graag van te voren een afspraak inplannen voor het spreekuur. Bel dan met Caitlin of Michelle ( 088 080 7238 of 088 080 6787)