De (on)gedeelde stad

Wonen is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Het gaat ook over samenleven in buurten, waar plek is voor iedereen om mee te doen. Waar mensen elkaar kennen en ontmoeten, scheidslijnen minder scherp zijn en de tweedeling tussen arm en rijk wordt tegengegaan. Wij maken ons hard voor buurten waar extra inzet nodig is om dit te realiseren.

600X400de (On)Gedeelde Stad300 Intranet

Zo doen wij dat

Het Rozenprieel: lange adem, leefbare wijk

Rozenprieel Wijkgerichte Aanpak 1 (2)


Een integrale wijkaanpak samen met gemeente, huurders, politie en welzijnswerk met als resultaat een gezellige, veilige wijk, waar je prettig woont met fijne buren en veel groen. 

Zo doen wij dat

Sociale huurwoningen in een statig herenhuis

20211207 112644


Eén van onze doelstellingen is om ervoor te zorgen dat mensen met een bescheiden inkomen ook in het centrum kunnen blijven wonen en in andere mooie stukjes van de stad. 

Zo doen wij dat

Een fijn thuis voor kleine huishoudens


Onlangs hebben we 37 prachtige duurzame appartementen opgeleverd, voor één- en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen.

Zo doen wij dat

Onze huurders willen een betaalbare en duurzame woning van voldoende kwaliteit. Dat is onze belangrijkste prioriteit.  En we willen meer woningen bouwen, ook voor lage middeninkomens. Elke extra woning telt. Naast de aandacht voor onze complexen investeren we gerichter in de veerkracht van onze buurten, en verstevigen we de lokale samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners.  Hoe we dat doen leest u in onze strategie 2022+ 'Samen thuis'.

Samen thuis - Strategie 2022+