De (on)gedeelde stad

Samen leven in buurten

Wonen is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Het gaat ook over buurten waar plek is voor iedereen om mee te doen. Waar mensen elkaar kennen en ontmoeten, scheidslijnen minder scherp zijn en de tweedeling tussen arm en rijk wordt tegengegaan. Wij maken ons hard voor buurten waar extra inzet nodig is om dit te realiseren.

De (on)gedeelde stad

Onze bijdrage aan de (on)gedeelde stad:

  • Prettig wonen in onze complexen: We houden onze complexen schoon, heel en veilig. Voor complexen waar het niet zo goed gaat met de leefbaarheid, ontwikkelen we een aanpak op maat: intensief beheer of een complexgerichte aanpak.

  • Samenwerken in de buurt: we geven extra aandacht aan buurten waar we een groot deel van de woningen in bezit hebben én de leefbaarheid onder druk staat. Daar versterken en herstellen we ons netwerk waar dat nodig is. Op basis van een gemeenschappelijke agenda werken we samen met onze huurders, sociale partners en de gemeente om de leefbaarheid weer op peil te krijgen.

  • Veerkrachtige buurten: we koppelen nieuwe huurders met een zorg- of begeleidingsvraag zorgvuldig aan een passende woning en buurt. Daarnaast maken we in kwetsbare buurten ook ruimte voor huurders met een iets hoger inkomen (via ons verkoop- en huurbeleid), om daar waar nodig bij te dragen aan een gemengde en veerkrachtige buurt.

  • Wonen met begeleiding en ondersteuning: we maken goede samenwerkingsafspraken met huurders en zorgpartners over de begeleiding van mensen in een kwetsbare situatie. Daarbij verbinden we wonen met zorg en welzijn. Dit behelst ook afspraken in geval van een groeiende zorgvraag of een (tijdelijke) terugval. Zo kunnen we op tijd schakelen en voorkomen we dat situaties escaleren.

Zo doen wij dat

Sociale huurwoningen in een statig herenhuis


Eén van onze doelstellingen is om ervoor te zorgen dat mensen met een bescheiden inkomen ook in het centrum kunnen blijven wonen en in andere mooie stukjes van de stad. 

Zo doen wij dat

Hier wonen is als het winnen van de jackpot


In het Rozenprieel staan veel woningen van begin 20ste eeuw.  Renovatie heeft de voorkeur, maar dat kan niet altijd. Dus hebben we ook 12 nieuwbouw appartementen gebouwd. 

Zo doen wij dat

Een fijn thuis voor kleine huishoudens


Onlangs hebben we 37 prachtige duurzame appartementen opgeleverd, voor één- en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen.

Zo doen wij dat

Onze huurders willen een betaalbare en duurzame woning van voldoende kwaliteit. Dat is onze belangrijkste prioriteit.  En we willen meer woningen bouwen, ook voor lage middeninkomens. Elke extra woning telt. Naast de aandacht voor onze complexen investeren we gerichter in de veerkracht van onze buurten, en verstevigen we de lokale samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners.  Hoe we dat doen leest u in onze strategie 2022+ 'Samen thuis'.

Samen thuis - Strategie 2022+