Planning en archief nieuwsberichten

Opleverplanning Hof van Descartes

Bloknummer Adressen Geplande inmeetdag Geplande opleverdatum
6 Herderhof 47 - 73 5-9-2023 23-9-2023
7 Herderhof 82 - 116 24-10-2023 3-11-2023
8 Immanuel Kanthof 13-21 28-11-2023 8-12-2023
9 Immanuel Kanthof 2- 12 30-1-2024 16-2-2024

 

Deze planning is onder voorbehoud en u kunt hieraan geen rechten ontlenen. De bewonersbegeleiders van onze afdeling Herhuisvesting informeren u te zijner tijd over de juiste datum.