Samen thuis

Ymere werkt aan een goed thuis voor mensen met een bescheiden inkomen in de Metropoolregio Amsterdam. Hieraan werken we elke dag met hart en ziel. Een goed thuis is daarbij meer dan een dak boven je hoofd. Het is een plek waar je jezelf kunt zijn.

Onze maatschappelijke opgaven en de organisatie

De ontwikkelingen in onze omgeving hebben we samen met onze huurders, belanghebbenden, betrokkenen en andere experts vertaald naar vier grote maatschappelijke opgaven die hieruit voortkomen:

Onze huurders willen een betaalbare en duurzame woning van voldoende kwaliteit. Dat is onze belangrijkste prioriteit.  En we willen meer woningen bouwen, ook voor lage middeninkomens. Elke extra woning telt. Naast de aandacht voor onze complexen investeren we gerichter in de veerkracht van onze buurten, en verstevigen we de lokale samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners.  Hoe we dat doen leest u in onze strategie 2022+ 'Samen thuis'.

Samen thuis - Strategie 2022+