De betaalbare stad

We zijn er voor huurders en woningzoekenden met een bescheiden inkomen. We houden de huren voor huidige en toekomstige huurders betaalbaar via een gematigd huurbeleid, in balans met voldoende inkomsten, zodat we ook kunnen investeren in ons bezit én in onze maatschappelijke opgaven.

Zo doen wij dat

Ymere helpt huurders die stressen over betalen huur


 Alles is in korte tijd heel veel duurder geworden. ‘Waar moet ik het allemaal van betalen?’ vragen veel van onze huurders zich af.

Zo doen wij dat

Informatie over huurverlaging in 2023


Huurders met een laag inkomen kunnen in 2023 mogelijk eenmalig een huurverlaging krijgen. De huur kan dan worden verlaagd naar € 575. 

Zo doen wij dat

Inkomenspositie huurders moet beter


Bijvoorbeeld door te helpen met de energietoeslag, met het verminderen van energieverbruik of door hulp te bieden

Zo doen wij dat

Huurhuis uit als ouders zijn overleden? Meestal niet


Voor inwonende kinderen van 18 jaar en ouder die vanaf hun geboorte op de huurwoning hebben gewoond en waarvan de ouders zijn overleden, past Ymere maatwerk toe.

Zo doen we dat

Van groot naar beter

Theo en Reinie Joren woonden in een eengezinswoning en zochten een kleinere woning. Wij vonden voor hen een passend appartement. In hun oude woning kwam een gezin.

Onze huurders willen een betaalbare en duurzame woning van voldoende kwaliteit. Dat is onze belangrijkste prioriteit.  En we willen meer woningen bouwen, ook voor lage middeninkomens. Elke extra woning telt. Naast de aandacht voor onze complexen investeren we gerichter in de veerkracht van onze buurten, en verstevigen we de lokale samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners.  Hoe we dat doen leest u in onze strategie 2022+ 'Samen thuis'.

Samen thuis - Strategie 2022+