De betaalbare stad

Huurprijs passend bij het inkomen

We zijn ons altijd bewust voor wie we werken: huurders en woningzoekenden met een bescheiden inkomen. Mensen die op de vrije markt geen betaalbare woning kunnen vinden. We streven ernaar om de huren voor huidige en toekomstige huurders betaalbaar te houden, én om voldoende inkomsten te genereren om te investeren in ons bezit en in onze maatschappelijke opgaven.

De betaalbare stad

Onze bijdragen aan de betaalbare stad

  • Betaalbaar wonen: we voeren een gematigd huurbeleid voor onze sociale woningvoorraad. We differentiëren huurprijzen naar inkomen, huishoudensgrootte en de woning zelf.

  • Voorkomen van huurachterstanden: we zoeken samen met huurders naar oplossingen als het even tegenzit en een huurder de huur (tijdelijk) niet kan betalen. Met onze maatschappelijke partners zetten we in op vroegsignalering en preventie van betalingsachterstanden en schulden.

  • Betaalbaarheid in balans: We houden balans tussen betaalbaarheid voor de huurder en voor Ymere, om daarmee ook de andere ambities op het gebied van duurzaamheid, beschikbaarheid en leefbaarheid te kunnen realiseren.

Zo doen wij dat

Geef huurders een 13e huurtoeslagmaand


Door het voeren van een gematigd huurbeleid houden wij de woningen betaalbaar en bieden wij maatwerk als dat nodig is. 

Zo doen wij dat

Gemiddelde huurverhoging tot 1,6 %


In overleg met de SHY beperken we dit jaar de huurverhoging tot gemiddeld 1,6 procent voor huurders in de laagste inkomenscategorie.

Zo doen wij dat

Inkomenspositie huurders moet beter


Minder energie verbruiken is de beste manier om te besparen. Een extra maand huurtoeslag kan de stijging van energielasten deels compenseren.

Zo doen wij dat

Huurhuis uit als ouders zijn overleden? Meestal niet


Voor inwonende kinderen van 18 jaar en ouder die vanaf hun geboorte op de huurwoning hebben gewoond en waarvan de ouders zijn overleden, past Ymere maatwerk toe.

Zo doen we dat

Van groot naar beter

Theo en Reinie Joren woonden in een eengezinswoning en zochten een kleinere woning. Wij vonden voor hen een passend appartement. In hun oude woning kwam een gezin.

Onze huurders willen een betaalbare en duurzame woning van voldoende kwaliteit. Dat is onze belangrijkste prioriteit.  En we willen meer woningen bouwen, ook voor lage middeninkomens. Elke extra woning telt. Naast de aandacht voor onze complexen investeren we gerichter in de veerkracht van onze buurten, en verstevigen we de lokale samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners.  Hoe we dat doen leest u in onze strategie 2022+ 'Samen thuis'.

Samen thuis - Strategie 2022+