Een nieuwe huurder voordragen

Ymere moet woningen zo eerlijk en passend mogelijk verhuren. Daarom kunt u geen nieuwe huurders voor uw oude woning voordragen. We willen alle woningzoekenden een eerlijke kans geven.

Uw oude woning wordt op de normale manier opnieuw te huur aangeboden. Voor sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen doen wij dat via WoningNet of Woonservice. 

Voor sociale huurwoningen en voor vrije sector woningen kunt u dus geen nieuwe huurders voordragen.