Vergoeding bij vertrek

Voor sommige veranderingen die u zelf in de woning heeft gedaan, kunt u soms een vergoeding krijgen als u gaat verhuizen. De woonmakelaar maakt hier met u afspraken over. Er zijn voorwaarden en regels.

Alleen voor standaarduitrusting

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor veranderingen aan de standaarduitrusting van een woning, zoals een keuken.

Voor bijvoorbeeld een zelf ingebouwde boekenkast kunt u nooit een vergoeding krijgen, omdat dat niet bij de standaarduitrusting van de woning hoort.

Voorwaarden

  • U heeft de originele bonnen van de aanpassing
  • Wat u heeft vervangen, was ouder dan 5 jaar. Heeft Ymere dat onderdeel bijvoorbeeld 3 jaar geleden vervangen en heeft u dat zelf vorig jaar ook nog eens gedaan, dan krijgt u geen vergoeding.
  • Uw aanpassing is niet ouder dan 9 jaar

Hoogte van de vergoeding

De woonmakelaar bepaalt of u een vergoeding krijgt en stelt vast hoe hoog die is.

De hoogste vergoeding die u kunt krijgen is afhankelijk van 2 dingen.

  • De prijs die Ymere betaalt voor het aanbrengen voor een standaardvoorziening. Als dat € 1.000 is voor een keuken en u heeft er € 3.000 voor betaald, dan rekenen we met de Ymere-prijs: € 1.000.
  • Hoe oud de aanpassing is. In het eerste jaar gaat er 10% van de maximale vergoeding af. Daarna daalt de maximale vergoeding elk jaar met 10%.

Bij het berekenen van de vergoeding kijken we ook of uw aanpassingen in goede staat zijn (zowel de constructie als onderhoud). Dat telt ook mee voor de hoogte van de vergoeding.

Leeftijd Vergoeding
Tot en met 1 jaar 90 %
Tussen 1 en 2 jaar 80 %
Tussen 2 en 3 jaar 70 %
Tussen 3 en 4 jaar 60 %
Tussen 4 en 5 jaar 50 %
Tussen 5 en 6 jaar 40 %
Tussen 6 en 7 jaar 30 %
Tussen 7 en 8 jaar 20 %
Tussen 8 en 9 jaar 10 %