Vergoeding bij vertrek

Voor sommige veranderingen die u zelf in de woning heeft gedaan, kunt u soms een vergoeding krijgen als u gaat verhuizen. De woonmakelaar maakt hier met u afspraken over. Er zijn voorwaarden en regels.

Alleen voor standaarduitrusting

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor veranderingen aan de standaarduitrusting van een woning, zoals een keuken of een badkamer.

Voor bijvoorbeeld een zelf ingebouwde boekenkast kunt u nooit een vergoeding krijgen, omdat dat niet bij de standaarduitrusting van de woning hoort.

Voorwaarden

  • U heeft de originele bonnen van de aanpassing
  • Wat u heeft vervangen, was ouder dan 5 jaar. Heeft Ymere 3 jaar geleden uw badkamer vervangen en heeft u dat zelf vorig jaar ook nog eens gedaan, dan krijgt u geen vergoeding.
  • Uw aanpassing is niet ouder dan 10 jaar

Hoogte van de vergoeding

De woonmakelaar bepaalt of u een vergoeding krijgt en stelt vast hoe hoog die is.

De hoogste vergoeding die u kunt krijgen is afhankelijk van 2 dingen.

  • De prijs die Ymere betaalt voor het aanbrengen voor een standaardvoorziening. Als dat € 1.000 is voor een keuken en u heeft er € 3.000 voor betaald, dan rekenen we met de Ymere-prijs: € 1.000.
  • Hoe oud de aanpassing is. In het eerste jaar gaat er 5% van de maximale vergoeding af. Daarna daalt de maximale vergoeding elk jaar met 10%.

Bij het berekenen van de vergoeding kijken we ook of uw aanpassingen in goede staat zijn (zowel de constructie als onderhoud). Dat telt ook mee voor de hoogte van de vergoeding.

Leeftijd Vergoeding
Tot en met 1 jaar 95 %
Tussen 1 en 2 jaar 85 %
Tussen 2 en 3 jaar 75 %
Tussen 3 en 4 jaar 65 %
Tussen 4 en 5 jaar 55 %
Tussen 5 en 6 jaar 45 %
Tussen 6 en 7 jaar 35 %
Tussen 7 en 8 jaar 25 %
Tussen 8 en 9 jaar 15 %
Tussen 9 en 10 jaar 5 %