Huurverhoging vrijesectorhuur, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen

Als u een vrijesectorhuurwoning, parkeerplaats, berging of bedrijfspand huurt, verhogen wij jaarlijks uw huur met het percentage of het prijsindexcijfer dat in uw huurcontract staat. U krijgt eind mei een e-mail met de nieuwe huurprijs. Vanaf 1 juli gaat de nieuwe huur in.

Huurverhoging vrijesector

In uw huurovereenkomst staat vermeld met welk percentage of prijsindexcijfer wij uw huur jaarlijks verhogen. Voor 2024 heeft de overheid een maximale huurhoging vastgesteld van 5,5%. 

Er geldt geen wettelijke maximale huurprijs bij een woning in de vrijesector

Het kan gebeuren dat huurders in de vrijesector denken dat er een maximale huurprijs geldt voor hun woning. De maximale huurprijs volgens de puntentelling van het woningwaarderingsstelsel geldt alleen voor huurders die een sociale huurwoning huren. En niet voor huurders in de vrijesector. Als na 1 juli 2024 de wet Betaalbare Huur wordt aangenomen, dan zal het woningwaarderingsstelsel ook gelden woningen tot en met 186 punten en alleen voor nieuwe huurovereenkomsten.

Bedrijfsruimten en parkeerplaatsen

In uw huurovereenkomst staat vermeld met welk prijsindexcijfer wij de huur van uw bedrijfsruimte jaarlijks verhogen. Dat kan februari of maart zijn, maar het kan ook het gemiddelde prijsindexcijfer zijn. Het prijsindexcijfer van februari 2023 - februari 2024 is 2,8% en de index van maart 2023 - maart 2024 is 3,1%. In een aantal contracten wordt de gemiddelde prijsindexcijfer gevolgd en dat is dit jaar 3,8%. 

Standaard huurverhoging

Prijsindexcijfer Percentage Huurverhoging 2024
februari '23 - februari '24 2,8% 2,8%
maart '23 - maart '24 3,1% 3,1%
Gemiddelde prijsindexcijfer 3,8% 3,8%

 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de huurverhoging voor uw vrijesector huurwoning, bedrijfsruimte of parkeerplaats omdat deze niet klopt met de gemaakte afspraken in uw huurovereenkomst, dan kon u tot 1 juli bezwaar maken tegen de huurverhoging.