Uw dossier ligt bij de deurwaarder

Als u niet reageert op betaalverzoeken en de aanmaning, gaat uw dossier naar de deurwaarder. Ymere beantwoordt uw vragen niet meer. Alle contact loopt dan via de deurwaarder. 

Zo werkt het

U maakt zelf met de deurwaarder afspraken over de betaling. Al het contact gaat via de deurwaarder. Ymere heeft het dossier dan overgedragen en kan niets meer voor u doen.

Als u ook de deurwaarder niet betaalt start de deurwaarder een procedure bij de rechter. U kunt dan bijvoorbeeld uit uw woning gezet worden. U betaalt alle kosten die er zijn gemaakt. U kunt ook geen andere woning meer bij ons huren.

Ymere mag informatie over u aan een andere organisatie geven, zoals een incassobureau, deurwaarder of schuldhulpverlener. U leest meer in onze privacyverklaring

Crisisdienst Eropaf

Als u een bericht voor ontruiming heeft gekregen, melden wij u aan bij de crisisdienst Eropaf. Zij kijken samen met u naar mogelijkheden om de ontruiming te voorkomen.