Huurverhoging vrijesectorhuur, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen

Als u een vrijesectorhuurwoning, parkeerplaats, berging of bedrijfspand huurt, wordt de huur jaarlijks verhoogd met het percentage of het prijsindexcijfer dat in uw huurcontract staat. U krijgt begin juni een brief met de nieuwe huurprijs. Vanaf 1 juli gaat de nieuwe huur in.

Huurverhoging vrijesector

In uw contract staat vermeld met welk percentage of prijsindexcijfer uw huur jaarlijks wordt verhoogd. Maar voor 2021, 2022 en 2023 heeft de overheid een maximale huurhoging vastgesteld van 1 procent plus inflatie. Voor 2022 is de huurverhoging daarom 3,3%.

Bedrijfsruimten

In uw contract staat met welk prijsindexcijfer uw huur jaarlijks wordt verhoogd. Het prijsindexcijfer van februari ligt dit jaar op 6,2% en de voorlopige index van maart ligt op 9,7%. In een aantal contracten wordt het gemiddelde prijsindexcijfer gevolgd en dat is dit jaar 2,7%.

Vanwege de uitzonderlijke hoge inflatie in deze maanden hebben wij besloten om de huurverhoging voor deze contracten te beperken tot 5,8%. Voor contracten die de gemiddelde index volgen verandert er niets. De huurverhoging blijft op 2,7 %.

Tijdelijke huurkorting

Huurt u een woning in de vrijesector en is uw inkomen plotseling gedaald? En kunt u daardoor uw huur niet meer betalen? Dan kunt u misschien een tijdelijke huurkorting bij ons aanvragen. U vindt meer informatie via deze pagina.