Huurverhoging vrijesectorhuur, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen

Als u een vrijesectorhuurwoning, parkeerplaats, berging of bedrijfspand huurt, wordt de huur jaarlijks verhoogd met het percentage of het prijsindexcijfer dat in uw huurcontract staat.

Huurverhogingsbrief

De huurverhogingsbrief krijgt u later dan de huurders in de sociale sector. Ymere stuurt iedereen begin juni een brief over de huurverhoging. In de meeste huurcontracten staat dat uw huur ieder jaar met minimaal 2% stijgt.

In uw huurcontract staat hoe prijsindexcijfers gebruikt worden om de huurverhoging vast te stellen. U kunt die cijfers terugvinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij twijfel over sociaal of vrijesector

In de eerste zes maanden van een nieuw huurcontract kunt u de Huurcommissie vragen om te toetsen of uw woning niet eigenlijk in de sociale sector hoort. Als de de huurprijs op basis van het puntenstelsel op of onder de huurgrens ligt, dan verlaagt de Huurcommissie de huurprijs. Informatie hierover leest u de website van de Huurcommissie.

Anders dan sociale sector

  • Het puntensysteem en de maximale huurprijsgrens gelden alleen voor sociale huurwoning en niet voor de vrije sector
  • Alleen als dat duidelijk in uw contract staat, kunt u de Huurcommissie inschakelen als u het niet eens bent met Ymere. U kunt wel de kantonrechter inschakelen