Huurverhoging vrijesectorhuur, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen

Als u een vrijesectorhuurwoning, parkeerplaats, berging of bedrijfspand huurt, wordt de huur jaarlijks verhoogd met het percentage of het prijsindexcijfer dat in uw huurcontract staat. U krijgt begin juni een brief met de nieuwe huurprijs. Vanaf 1 juli gaat de nieuwe huur in.

Huurverhoging vrijesector

In uw contract staat vermeld met welk percentage of prijsindexcijfer uw huur jaarlijks wordt verhoogd. Maar voor 2023 heeft de overheid een maximale huurhoging vastgesteld van 4,1%.  

Tijdelijke huurkorting en huurbevriezing

Huurt u een woning in de vrijesector en is uw inkomen plotseling gedaald? En kunt u daardoor uw huur niet meer betalen? Dan kunt u misschien een tijdelijke huurkorting of huurbevriezing bij ons aanvragen. De huurbevriezing kunt u aanvragen tot en met 31 december 2023. De tijdelijke huurkorting kan altijd. Op deze pagina leest u meer informatie over de voorwaarden en hoe u het kunt aanvragen.

Er geldt geen wettelijke maximale huurprijs bij een woning in de vrijesector

Het kan gebeuren dat huurders in de vrijesector denken dat er een maximale huurprijs geldt voor hun woning. De maximale huurprijs volgens de puntentelling van het woningwaarderingsstelsel geldt alleen voor huurders die een sociale huurwoning huren. En niet voor huurders in de vrijesector.

Bedrijfsruimten

In uw contract staat vermeld met welk prijsindexcijfer de huur van uw bedrijfsruimte jaarlijks wordt verhoogd. Dat kan februari of maart zijn, maar het kan ook het gemiddelde prijsindexcijfer zijn. Het prijsindexcijfer van februari ligt dit jaar op 8% en de index van maart ligt op 4,4%. In een aantal contracten wordt de gemiddelde prijsindexcijfer gevolgd en dat is dit jaar 10%. Voor de contracten die de index van maart volgen, blijft de huurverhoging op 4,4%.

Huurverhoging wordt beperkt

Vanwege de uitzonderlijke hoge inflatie hebben we er daarom voor gekozen om voor de contracten die het prijsindexcijfer van februari (8%) volgen, te beperken tot 6%. Dat geldt ook voor de contracten die de gemiddelde index volgen. Die stellen wij naar beneden bij van 10% naar 6%.

Prijsindexcijfer

Percentage

Huurverhoging 2023

Februari

8%

6%

Maart

4,4%

4,4%

Gemiddelde prijsindexcijfer

10%

6%


Parkeerplaatsen

In uw contract staat vermeld met welk prijsindexcijfer de huur van uw parkeerplaats jaarlijks wordt verhoogd. Het prijsindexcijfer van februari ligt dit jaar op 8% en de index van maart ligt op 4,4%. In een aantal contracten wordt de gemiddelde prijsindexcijfer gevolgd en dat is dit jaar 10%.