Huurverlaging

Huurders van een sociale huurwoning kunnen soms huurverlaging aanvragen. Dat kan het hele jaar, ook ná de bezwaarperiode van de huurverhoging.

Vraag op tijd aan. De huurverlaging start op de 1e van de maand na uw verzoek. Als u aanvraagt op 28 augustus, gaat de huurverlaging in op 1 september.

Huurverlaging aanvragen

Redenen voor huurverlaging

Verandering in huishouden of inkomen
Als u eerder een huurverhoging kreeg en uw inkomen of de samenstelling van uw huishouden is veranderd, kan het zijn dat uw huur niet meer past bij uw situatie. U kunt dan huurverlaging aanvragen.

Huurprijs hoog in verhouding tot inkomen
Ymere kan uw huur lager maken, als blijkt dat u met uw inkomen wél huurtoeslag aan kunt vragen, maar de huur daarvoor te hoog is. Op de website toeslagen.nl kunt u dit narekenen voor uw persoonlijke situatie.

Puntentelling klopt niet
U kunt uw punten narekenen met de Huurprijscheck van de Huurcommissie. Klopt de berekening niet, dan past Ymere de maximale huurprijs aan. Dat leidt soms, maar niet altijd, tot huurverlaging. 

Op de website van de Huurcommissie staat alle uitleg over punten en de huurprijs voor de sociale én voor de vrije sector.

Vrije sector huur

U kunt geen huurverlaging aanvragen als u op kamers woont of een vrijesectorwoning, parkeergarage of bedrijfsruimte huurt.

Huurt u een woning in de vrijesector en is uw inkomen plotseling gedaald? Bekijk dan onze regeling tijdelijke huurkorting.