Wat zijn de voorwaarden voor  medehuurderschap?

Medehuurderschap verleent Ymere niet zomaar, hiervoor dient een huurder te bewijzen dat hij/zij een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert (die op de toekomst is gericht).

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat er van rechtswege medehuurderschap. Hierbij is er dus geen bewijslast bij de huurder om aan te tonen dat er sprake is van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding. In andere gevallen gelden de volgende voorwaarden:

Dat betekent dat de medebewoner minimaal 2 jaar de woning als zijn hoofdverblijf heeft. Daarnaast dient u aan te tonen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding die op de toekomst is gericht. U voldoet aan de voorwaarden van duurzame gemeenschappelijke huishouding als:

  • U en uw medebewoner kunnen aantonen dat u gedurende minimaal 2 jaar de kosten en lasten met elkaar deelt.
  • Het inkomen van uw medebewoner voldoende is om de huur te kunnen betalen. Wij vragen u minimaal 3 meest recente loonstroken te uploaden om dit aan te tonen.
  • Met minstens twee bewijsstukken aan kunt tonen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Hoe meer documenten u aanlevert hoe beter wij uw situatie kunnen beoordelen. Enkele voorbeelden zijn:
    • Gezamenlijke rekening op twee namen van minimaal 2 jaar oud
    • Samenlevingscontract minimaal 2 jaar oud
    • Verzekeringen op twee namen minimaal 2 jaar oud

Er zijn voor een aanvraag dus altijd twee of meer handtekeningen nodig. Staat er  al een medehuurder op de huurovereenkomst? Bijvoorbeeld als u getrouwd bent. Dan moet ook deze het verzoek ondertekenen. Echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet vanzelf medehuurder. Daarvoor hoeft u dus geen medehuurderschap aan te vragen.

Dit moet een paspoort of Nederlandse identiteitskaart zijn. Heeft deze persoon een buitenlands paspoort? Dan heeft hij of zij ook een geldige verblijfsvergunning nodig.

Dit is geen eis die in de wet staat, maar iets wat wij van u vragen. Als iemand 18 jaar is, kan hij een huurovereenkomst sluiten volgens de wet. Daarom leggen wij ook bij medehuurderschap de grens bij 18 jaar.

Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden. Wij kunnen dan zien waar hij tot nu toe heeft gewoond, hoelang hij ingeschreven staat op het huidige adres, hoe groot zijn gezin is en of hij getrouwd is.

Medehuurder worden bij uw ouders kan alleen in bijzondere omstandigheden

Woont een volwassen kind nog bij zijn ouders? Dan kan hij niet snel medehuurder worden omdat er in de meeste gevallen geen sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een ouder hoort van nature te zorgen voor zijn kind.

Soms komt het voor dat een kind medehuurder kan worden. Het inwonend kind moet in ieder geval minimaal 35 jaar oud zijn en zijn hele leven staan ingeschreven op het adres van zijn ouders. Daarnaast moet er ook worden aangetoond dat het kind een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert met zijn ouders. Het inkomen van kinderen kan meetellen bij de huurverhoging voor een sociale huurwoning.

Medehuurder worden bij uw grootouder(s) kan niet

Volgens de Hoge Raad is een gemeenschappelijke huishouding van grootouders en kleinkinderen standaard niet duurzaam.

Bij huuropzegging mag de medehuurder niet altijd in de woning blijven wonen.

De woning moet passend zijn volgens de regels van de Regionale Huisvestingsverordening. Als de woning door de hoofdhuurder wordt opgezegd, toetst Ymere of de medehuurder aan de voorwaarden voldoet.

Voortzetting bij overlijden

Komt u te overlijden dan zet de (wettelijke of contractuele) medehuurder, van rechtswege de huurovereenkomst voort. Dit is mits de medehuurder zijn/haar hoofdverblijf heeft op het gehuurde ten tijde van het overlijden.