Bewoners overleggen met Ymere

Samen staat u sterker. Als bewoners kunt u samen plannen en afspraken maken. Doet u dat als bewonerscommissie, dan zitten daar ook rechten aan vast.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep is een eenvoudige vorm van samenwerken. Toch is uw wijkbeheerder graag op de hoogte van de groep!

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is de meer officiële manier van samenwerken tussen huurders en Ymere. Als u een bewonerscommissie vormt, moet Ymere volgens de wet regelmatig met u overleggen. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de regels.

Via een bewonerscommissie hebben bewoners veel invloed. Zo kent Ymere de Frankendijk-aanpak, waarbij de bewoners van een complex samen met Ymere woonafspraken en leefregels maken. Die afspraken en regels worden deel van het huurcontract. 

Een bewonerscommissie moet erkend worden door een huurdersorganisatie. Per complex mag er maar 1 bewonerscommissie zijn. De huurdersorganisaties kunnen u alles vertellen over het starten van een bewonerscommissie. Ook uw wijkbeheerder weet meer.

Huurdersorganisatie

Meerdere bewonerscommissies werken samen in een huurdersorganisatie. Ook de huurdersorganisaties hebben overleg met Ymere. Voor sommige beslissingen moet Ymere goedkeuring van de huurdersorganisaties hebben.

Via de bewonerscommissie en de huurdersorganisatie kunt u als huurder structureel samenwerken met Ymere. Uw wijkbeheerder helpt u graag als u hier mee aan de slag wilt.