Huurspecificatie

Alle onderdelen van uw huur staan in de huurspecificatie. U heeft hem nodig voor bijvoorbeeld kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of de aanvraag huurtoeslag. U krijgt hem bij de brief over de huurverhoging. U kunt ook een huurspecificatie aanvragen.

Huurspecificatie aanvragen

Ieder jaar bij de huurverhogingsbrief

De huurspecificatie verandert ieder jaar. U krijgt een nieuwe specificatie bij de brief over de huurverhoging. Bewaar de specificatie, u heeft hem nodig als u bijvoorbeeld huurtoeslag of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen aanvraagt.

Op de specificatie staan

  • Netto of kale huur
  • Servicekosten, uitgesplitst (dit is belangrijk voor de huurtoeslag)
  • Onderhoudsabonnementen